Zasady reprezentacji spółki jawnej, rodzaje spółek - wykład.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2079
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady reprezentacji spółki jawnej, rodzaje spółek  - wykład. - strona 1 Zasady reprezentacji spółki jawnej, rodzaje spółek  - wykład. - strona 2 Zasady reprezentacji spółki jawnej, rodzaje spółek  - wykład. - strona 3

Fragment notatki:

Zasady reprezentacji spółki jawnej (pojęcie reprezentacji, charakter prawny przepisów KSH określających zasady reprezentacji, możliwe sposoby reprezentacji spółki). Zasady reprezentacji spółki jawnej Reprezentacja - dokonywanie w imieniu spółki i z bezpośrednim skutkiem dla niej czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, nie wyłączając zbywania i obciążania nieruchomości, ustanawiania i odwoływania prokury, są to czynności dokonywane z osobami trzecimi w imieniu spółki. Przepisy KSH mają charakter względnie obowiązujący , Zasadą jest, że każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę. Z ważnych powodów może być on pozbawiony tego prawa przez sąd, także umowa spółki może pozbawić niektórych wspólników prawa reprezentacji. Prawa reprezentacji nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich. Umowne modele reprezentacji: reprezentacja łączna reprezentacja mieszana do pewnej kwoty reprezentacja łączna nieprawidłowa Wspólnik może mieć pełne prawo reprezentowania spółki, może być pozbawiony tego prawa, jego prawo reprezentacji może być ograniczone do możliwości reprezentowania tylko łącznie z innym wspólnikiem lub prokurentem. 23. Omów zasady odpowiedzialności za zobowiązania w spółce jawnej. Zasady odpowiedzialności w spółce jawnej Solidarna - każdy ze wspólników odpowiada solidarnie za całość długu ze spółką i pozostałymi wspólnikami Subsydiarna - egzekucja z majątku wspólników będzie skuteczna dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki została przeprowadzona i mimo to wierzyciel nie został zaspokojony, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, Nieograniczona - nie można jej ograniczyć w stosunku do osób trzecich Osobista - Wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem osobistym Bezpośrednia - zaspokojenie długu przez wierzyciela może nastąpić poprzez bezpośrednie skierowanie się do określonego składnika majątku wspólnika Osoba przystępująca do spółki odpowiada także za zobowiązania spółki powstałe przed dniem przystąpienia - Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym , który wniósł do spółki przedsiębiorstwo , odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki, do wartości wniesionego przedsiębiorstwa wg stanu w chwili wniesienia, a wg cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.(art. 33 KSH) 24. Wymień przyczyny rozwiązania spółki jawnej (co najmniej 5) i omów krótko jedną z nich. Przyczyny rozwiązania spółki jawnej (jedną omówić) Przyczyny przewidziane w umowie spółki ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz