Uniwersytet Rzeszowski

note /search

Zasady reprezentacji spółki jawnej, rodzaje spółek - wykład.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo handlowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2093

Zasady reprezentacji spółki jawnej (pojęcie reprezentacji, charakter prawny przepisów KSH określających zasady reprezentacji, możliwe sposoby reprezentacji spółki). Zasady reprezentacji spółki jawnej Reprezentacja - dokonywanie w imieniu spółki i z bezpośrednim skutkiem dla niej czynności sądowych ...

Projekt firmy, zakres działalności.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288

a O FIRMIE ENGLISH | DEUTSH Rys historyczny : Nasza firma powstała w 1950 roku pod nazwą Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i przez wiele lat była podstawowym wykonawcą obiektów przemysłowych w południowo-wschodniej Polsce oraz na wielu budowach zagranicznych (Niemcy, Ukraina, C...

Cennik usług Cetrum Doradztwa Rolniczego

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 637

Cennik usług wykonywanych odpłatnie przez Centrum Doradztwa Rolniczego wraz z Oddziałami na 2008 rok Wyszczególnienie Jednostka miary Cena za jednostkę miary w zł / brutto/ Brwinów Radom Poznań Kraków 1. Prowadzenie: a) ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach r...

Socjologia - wykłady - Platon i Arystoteles

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Socjologia
Pobrań: 3255
Wyświetleń: 9891

Wykład nr 1 z dnia 21.10.2010 r. Socjologia jako dyscyplina społeczna- jej rola, funkcje i miejsce w rodzinie nauk społecznych Można przyjąć, że socjologia jest dyscypliną naukową stosunkowo młodą. Jej data powstania wiąże się z nazwiskiem francuskiego myśliciela i filozofa Augusta Comte, który ...

Typy czynu zabronionego

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo karne
Pobrań: 448
Wyświetleń: 3234

...§4. Struktura Przestępstwa (typy czynów) Przestępstwo jest zachowaniem się człowieka spełniającym określone warunki. Te warunki i ich wzajemne relacje tworzą strukturę, której poznanie jest istotne dla zrozumienia charakteru przestępstwa. Podstawą tej struktury jest czyn, który musi ...

Biogeografia - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Rzeszowski
Pobrań: 735
Wyświetleń: 6727

doc zajmuje 41 stron. Zawiera pytania i odpowiedzi na egzamin z przedmiotu biogeografia, który jest prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pytania dotyczą takich zagadnień jak: antropogeniczne przemiany szaty roślinnej, element zasięgowy, dysjunkcja, rola zlodowaceń plejstoceńskich, teoria dr...

Pojęcie modelu w ujęciu C. Geertza

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1099

Pojęcie modelu w ujęciu C. Geertza: Powiązanie kultury jako bytu ideacyjnego z zachowaniami: wg jednego ze stanowisk kultura jest po prostu zbiorem pojęciowych instrukcji dla zachowań — to, co obserwujemy w strumieniu społecznych interakcji, musi zostać najpierw „pomyślane", a zachowujemy się ...

POKREWIEŃSTWO WG GELLNERA, LEVI-STRAUSSA I LEACHA

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1722

pokrewieństwo wg Gellnera, Levi-Straussa i Leacha. Ernest Gellner- próbował uzgodnić biologiczne i społeczno- kulturowe rozumienie pokrewieństwa. Społeczeństwo składa się z osobników płci męskiej i żeńskiej, którzy łączą się w pary. Pod względem biologicznym nie ma barier- to społ. ustanawia barie...

RELACJE MIĘDZY JĘZYKIEM A KULTURĄ W UJĘCIU C. LEVI-STRAUSSA I B. MALIN...

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2093

Relacje między językiem a kulturą w ujęciu C. Levi - Straussa i B. Malinowskiego LEVI- STRAUSS- język nie jest interpretantem kultury, lecz jej warunkiem: środkiem transmisji kultury w procesie filo i ontogenetycznym rozwoju człowieka inne dziedziny, systemy kultury - np. mitologia, religia, sztu...

Relatywizm kulturowy - główne kwestie

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2982

Do czasów Franza Boasa i Bronisława Malinowskiego w antropologii niepodzielnie dominowało stanowisko obiektywistyczne- uniwersalizm. Boas- def. kultury:- to reakcje na czynności, które charakteryzują zachowania jednostek stanowiących grupę społeczną w relacji do jej otoczenia naturalnego, do innych...