Typy czynu zabronionego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3164
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy czynu zabronionego - strona 1 Typy czynu zabronionego - strona 2

Fragment notatki:
...§4. Struktura Przestępstwa (typy czynów)

Przestępstwo jest zachowaniem się człowieka spełniającym określone warunki. Te warunki i ich wzajemne relacje tworzą strukturę, której poznanie jest istotne dla zrozumienia charakteru przestępstwa.
Podstawą tej struktury jest czyn, który musi zawierać znamiona czynu zabronionego opisanego w ustawie karnej. Kolejna koncepcja, wypracowana pod wpływem doktryny radzieckiej, mówi z kolei że przestępstwo jest zbudowane z 4 elementów:
podmiotu przestępstwa (jego sprawcy)
przedmiotowej strony przestępstwa (znamiona czynu zabronionego)
przedmiotu przestępstwa (stosunki społeczne)
podmiotowej strony przestępstwa (wina-stosunek psychiczny sprawcy do czynu)...


§4. Struktura Przestępstwa (typy czynów)
Przestępstwo jest zachowaniem się człowieka spełniającym określone warunki. Te warunki i ich wzajemne relacje tworzą strukturę, której poznanie jest istotne dla zrozumienia charakteru przestępstwa. Podstawą tej struktury jest czyn, który musi zawierać znamiona czynu zabronionego opisanego w ustawie karnej. Kolejna koncepcja, wypracowana pod wpływem doktryny radzieckiej, mówi z kolei że przestępstwo jest zbudowane z 4 elementów:
podmiotu przestępstwa (jego sprawcy)
przedmiotowej strony przestępstwa (znamiona czynu zabronionego)
przedmiotu przestępstwa (stosunki społeczne)
podmiotowej strony przestępstwa (wina-stosunek psychiczny sprawcy do czynu)
Zasady kriminalizacji
Prawo Karne jest subsydiarne, czyli wchodzi w grę gdy inne środki nie wystarczają do opanowania zjawiska szkodliwego społecznie. Prawo to przesądza jakie normy podlegają ochronie prawnokarnej i jakie zachowania sprzeczne z normą karną są karalne. Zasady kryminalizacji - są to zasady którymi kieruje się ustawodawca przy określaniu czy dane zachowanie podlega sankcji karnej. ochroną dóbr
utwierdzanie postaw moralnych
rozładowywanie napięć społecznych
prawo karne nie zawsze jest właściwym instrumentem zapobiegającym szkodliwym zjawiskom społecznym
skutki uboczne - podziemie
stosowanie prawa karnego w ostateczności - gdy zawiodą inne środki
nie może być arbitralna
Typ czynu zabronionego i jego funkcja
Czyny społeczne występujące w normach, podzielić możemy na:
zachowania zabronione pod groźbą kary
zachowania sprzeczne z normą sankcjonowaną
prawnie obojętne
Zasada określoności czynu zabronionego wymaga wyraźnego wyodrębnienia poszczególnych rodzajów zachowań, gdyż wiąże się to ze zróżnicowaniem kary. Typ czynu zabronionego, jest wzorcem dla kategorii zachowań wskazującym na cechy którymi zachowanie ma się charakteryzować, by być zgodnym ze wzorcem. Pomija on natomiast cechy indywidualne czynu, gdyż nie mają one znaczenia przy określaniu typu czynu. Można go zatem określić jako ustawowy wzorzec karalnego naruszenia normy sankcjonowanej.
Odmiany typów czynu zabronionego
Podział typów ma znaczenie przy ustalaniu odpowiedzialności karnej w przypadku błędu co do poszczególnych znamion charakteryzujących czyn zabroniony, oraz przy ustalaniu charakteru zbiegu przepisów.
Typy czynów zabronionych dzielimy na:
typ zasadniczy jest to charakterystyka zachowań najbardziej typowych dla naruszenia normy, wpływają on na ocenę zachowania typ kwalifikowany charakteryzuje się cechą wpływającą na zwiększenie bezprawia, i objęty został surowszą sankcją karną. Są to najczęściej perspektywy kwalifikowane przez okoliczności
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz