Definicja przestępstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1757
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja przestępstwa - strona 1

Fragment notatki:

DEFINICJA PRZESTĘPSTWA Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez obowiązującą ustawę, określającą jego znamiona, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu więcej niż znikomym. Zabronienie czynu przez ustawę - element formalny - wskazanie w ustawie jego znamion i kary grożącej za jego popełnienie. Zabronienie czynu pod groźbą kary nadana mu zostaje cecha bezprawności karnej. Bezprawność czynu - sprzeczność czynu z normami prawa. Bezprawność karna - sprzeczność z normami prawa karnego, naruszenie zakazu lub nakazu zawartego w tym prawie i oznacza zabronienie czynu pod groźbą kary czyli karalność. Karalność - kary grożące ( zagrożenie karne ) . Pojęcie czynu zabronionego w ustawie karnej nie jest równoznaczne z przestępstwem. § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. Aby taki czyn stał się przestępstwem musi on być zawiniony. Element winy stanowi więc niezbędną cechę przestępstwa ( zasada nullum crimen sine culpa ) Przestępstwo:  to określenie faktu zewnętrznego, postrzeganego przez nas zachowania się kogoś (kradzież, naruszenie praw, rozbój)  to pewne zdarzenie społecznie niepożądane  to pewna instytucja prawa karnego, nie powiązana z faktycznymi zdarzeniami i typami. Przestępstwa stwierdzone i przestępstwa faktycznie popełnione, mogą być rozbieżne. Oznaczenie kodeksowego typu przestępstwa - kradzież jako typ zachowania zakazanego, jako typ przestępstwa określony znamionami przestępstwa.  to czyn społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia i o ustawowo określonych znamionach  to sprzeczność zachowania człowieka z jakąś norma karną  to w sensie materialnym (cecha merytoryczna) czyn społecznie niebezpieczny. Niektóre czyny stanowią bezprawie cywilne i nie są przestępstwami, inne zaś są bezprawiem cywilnym i karnym, i są przestępstwami  to w sensie formalnym bezprawność, niezgodność czynu z ustawą karną, czyn zagrożony karą. Czyn zawiniony (nie ma odpowiedzialności karnej bez winy) - znamiona przestępstwa. 1. definicja formalna ( rozwinięta przez szkołę klasyczną )- przestępstwo jako czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, którego znamiona zostały określone w ustawie - określanie przestępstwa opiera się na jego cechach prawnych 2. definicja materialna ( kierunek postępowo - humanitarny ) - przestępstwo to czyn charakteryzujący się ujemną społecznie zawartością; społecznym niebezpieczeństwem. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz