Błąd-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Błąd-opracowanie - strona 1 Błąd-opracowanie - strona 2 Błąd-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Błąd - jest klasyczną okolicznością wyłączającą winę, jest on zniekształceniem rzeczywistości, odwróceniem umyślności, wyłącza winę szczególnie umyślną. Błąd jest to rozbieżność między obiektywną rzeczywistością a wyobrażeniem o niej lub jej odbiciem w świadomości podmiotu. Może on polegać na : — urojeniu sobie istnienia okoliczności albo cech pewnego stanu rzeczy, które nie występują w obiektywnej rzeczywistości; — nieświadomości istniejących okoliczności lub cech. Wynika zawsze z nieadekwatności rozpoznania zjawisk otaczającej człowieka rzeczywistości, co powoduje, że podejmowane przez niego procesy decyzyjne są wadliwe. Błąd co do okoliczności należących do znamion czynu zabronionego ( error facti ) powoduje, iż sprawcy nie można przypisać przestępstwa umyślnego objętego tymi znamionami, co w konsekwencji wyłącza winę umyślną. Zwraca się uwagę na genezę błędu : — błąd sprawcy był zawiniony - był wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa - w grę wchodzi kwestia odpowiedzialności za przestępstwo nieumyślne - art. 8 - odpowiedzialność za występek z winy nieumyślnej zachodzi wtedy gdy ustawa tak stanowi; — błąd niezawiniony nie można przypisać przestępstwa. Błąd co do osoby lub co do innego przedmiotu, na który dokonano zamachu, nie ma wpływu na odpowiedzialność karną wtedy, gdy prawo udziela tym dobrom prawnym jednolitej ochrony. W innym wypadku wchodzić może w grę kumulatywna kwalifikacja prawna z usiłowaniem i dokonanym przestępstwem, albo realny zbieg przestępstw, gdy mamy do czynienia z realizacją nie jednego, lecz dwóch lub więcej czynów przestępnych. Błąd sprawcy może też być : — statyczny — dynamiczny - w grę może wchodzić zboczenie działania lub błąd co do przebiegu związku przyczynowego. Interpretacja akcentująca zasadę subiektywizmu uzależnia kwalifikację prawną od zamiaru sprawcy. Brak przewidywania i godzenia się może prowadzić do konstrukcji przestępstwa umyślno - nieumyślnego. Błąd sprawcy co do następstw kwalifikujących odpowiedzialność karną wyłącza odpowiedzialność za przestępstwo kwalifikowane, nie wyłącza odpowiedzialności za te następstwa, jeżeli był wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa. Gdy typ kwalifikowany tworzą nie następstwa, lecz okoliczności czynu, to muszą one być objęte umyślnością, podobnie jak znamiona podstawowe. Ich bowiem nie dotyczy konstrukcja winy kombinowanej. Gdy chodzi o uprzywilejowane typy przestępstw to nieświadomość sprawcy co do istnienia takiej okoliczności, albo przeciwnie, urojenie sobie jej istnienia jest podstawą łagodniejszej odpowiedzialności gdy błąd jest usprawiedliwiony okolicznościami wg oceny sądu.

(…)

… błędu, lecz także błąd usprawiedliwiony uchyla winę - art. 30 KK.
Art. 30.
Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności; jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
Świadomość bezprawności czynu nie jest elementem składowym zamiaru. Do jego przypisania wystarczy, że sprawca swoją…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz