Okoliczności wyłączające winę - Nieletność

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Okoliczności wyłączające winę - Nieletność - strona 1

Fragment notatki:

Okoliczności wyłączające winę.
Nie ma numerus clausus tych okoliczności, jest otwarty katalog okoliczności wyłączających winę. Przesądza o tym treść art. 1 par. 3 KK. Przepis ten ustanawia zasadę winy jako przesłankę odpowiedzialności karnej - „nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu”. Przepis ten uwagę sędziego kieruje na taką sytuację w której sprawcy winy się nie da przypisać, zachodzi jakaś okoliczność wyłączająca winę. Art. 1 par. 3 otwiera szeroko zespół okoliczności, które winę mogą wyłączać - nie tylko te opisane w części szczególnej KK ale mogą być też inne, i rolą sędziego jest ewentualne wyjście poza zakres ustawowy okoliczności wyłączających winę i sformułowanie nowych. Stwierdzenie, że mimo iż żadna z tych okoliczności nie zaszła to z powodu szczególnych okoliczności jakie miały miejsce nie można przypisać winy sprawcy. Wina nie tkwi w tym co sprawca przeżywa ale wina sprawcy tkwi w głowie sędziego, bo sędzia może go usprawiedliwić albo nie.
Okoliczności kodeksowe wyłączające winę:
nieletniość - nie osiągnięcie wieku od którego zaczyna się ponoszenie odpowiedzialności karnej
niepoczytalność
błąd
 co do znamion
 co do bezprawności
stan wyższej konieczności wyłączający winę
rozkaz
szczególna sytuacja motywacyjna wyłączająca winę np. działanie z obawy przed grożącą odpowiedzialnością karną
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz