Prawo karne - Odpowiedzialność karna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne - Odpowiedzialność karna - strona 1 Prawo karne - Odpowiedzialność karna - strona 2

Fragment notatki:

Prawo karne Przepisy karne - wprowadzają nakazy i zakazy oraz kary za ich łamanie.
Podstawowym aktem prawnym prawa karnego jest Kodeks Karny z 5 VII 1997 r. (najważniejsze ustawy nazywa się kodeksami).
Część ogólna - określa zasady odpowiedzialności karnej, rodzaje kar i środków karnych i sposoby uch wymierzania.
Część szczególna - zawiera przepisy zawierające znamiona czynów zabronionych i kary za ich dokonanie.
Część wojskowa - określa zasady odpowiedzialności karnej w wojsku, obronność kraju, kary za ich wykroczenie
Kodeks Karny Skarbowy z 1999 r.
Inne przepisy i ustawy np.: Prawo Budowlana (rozdział 9 - przepisy Karne)
Pojęcie przestępstwa Jest to czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary, jako zbrodnia lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomym. Zbrodnia - to czyny zabronione zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Można go popełnić tylko umyślnie. Występek - to czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Można popełnić go nieumyślnie. Wykroczenia - czyn zabroniony zagrożony grzywną, karą aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 tys. złotych lub nagany. Zasady odpowiedzialności karnej Ponosi tylko człowiek.
Osoba, która w chwili popełnienia czynu ukończyła lat 17. W przypadku najgorszych przestępstw odpowiedzialność ponosi osoba, która ukończyła 12 lat.
Przestępstwem może być tylko czyn. Myśl, uczucia nie są czynami. Nie ponosi się odpowiedzialności za wydarzenia niezależne od woli ludzkiej. Czynem jest działanie lub zaniechanie. Czyn zabroniony poprzez ustawę obowiązującą w chwili wykonania czynności. Zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. W prawie karnym nie można stosować analogii.
Formy popełnienia przestępstwa:
Sprawstwo:
- dokonanie czynu zabronionego. - usiłowanie - zamierzenie bezpośrednie popełnienia czynu zabronionego, które jednak nie następuje. Jest zawsze karane i to w takich granicach jak przestępstwo dokonane. Gdy sprawca zapobiegnie skutkom czynu nie jest to karane. - usiłowanie nieudolne - nie możliwe jest dokonanie czynu zabronionego ze względu na brak przedmiotu lub ze względu na to, że przedmiot nie nadaje się do tego. - przygotowanie - podejmowanie czynności mających stworzyć warunki do popełnienia czynu zabronionego.
Zjawiskowe: - współsprawstwo - kierowanie wykonaniem czynu przez inną osobę


(…)

… dziennych (min. 10 stawek, maks. 360) oraz w wielkości stawki (10 - 2000 zł) ograniczenie wolności - bez zgody sądu nie można zmienić miejsca stałego pobytu, zobowiązanie do wykonania pracy społecznej, raport z postępów w pracy.
pozbawienie wolności - od 1 miesiąca do 15 lat.
25 lat pozbawienia wolności. dożywotnie pozbawienie wolności.
Środki karne: pozbawienie praw publicznych - przy skazaniu na większy okres niż 3 lata na okres od 1 do 10 lat. Termin ten rozpoczyna się po zakończeniu kary.
- utrata praw wyborczych (biernych i czynnych)
- zakaz piastowania określonych urzędów, zawodu
- utrata posiadanego stopnia wojskowego (powrót do stopnia szeregowego)
- utrata odznaczeń i tytułów honorowych

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz