Formy przestępstw i wykroczeń skarbowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy przestępstw i wykroczeń skarbowych - strona 1 Formy przestępstw i wykroczeń skarbowych - strona 2

Fragment notatki:

FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTW I WKROCZEŃ SKARBOWYCH I Na drodze czynu zabronionego wyróżnić można dwie formy stadialne: przygotowanie popełnienia czynu zabronionego
usiłowanie jego popełnienia. Ad. 1 Przygotowanie - zachodzi wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zamierzającego bezpośrednio do jego dokonania
- może mieć postać : a) rzeczową - uzyskiwanie lub przysposabianie środków, zbieranie informacji, sporządzenie planów działania
b) personalną- wejście w porozumienie z inną osobą w celu popełnienia czynu zabronionego - przygotowanie jest etapem prowadzącym pośrednio do dokonania, stosunkowo odległym, gdyż jest wielką niewiadomą, czy do podjęcia próby realizacji czynu zabronionego dojdzie Karalność: ustawodawca nie przewidział karalności przygotowania do popełnienia czynów zabronionych przez k.k.s. Ad. 2 Usiłowanie - to zachowanie podjęte w zamiarze popełnienia czynu zabronionego, bezpośrednio zmierzające do jego dokonania, które jednak nie następuje
Rodzaje usiłowania usiłowanie udolne- to takie, które było w stanie doprowadzić do dokonania. Do czynu zabronionego jednak nie doszło, gdyż usiłowanie zostało zatamowane przez udział osób trzecich lub przerwane przez samego sprawcę, który dobrowolnie odstąpił od dokonania lub było ukończone, lecz sprawca dobrowolnie zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego (tzw. czynny żal sprawcy)
usiłowanie nieudolne- to takie, które nie jest w stanie doprowadzić do dokonania, o czym sprawca nie wie. Zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nienadającego się do popełnienia czynu zabronionego Karalność czynów usiłowanych: przestępstwa poważniejsze, tj. zagrożonych karą pozbawienia wolności w rozmiarze powyżej roku. Usiłowanie przestępstwa skarbowego zagrożonego karą nieprzekraczającą roku pozbawienia wolności lub karą łagodniejszą jest karalne tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi. ( dotyczy przestępstw akcyzowych) Karalność wykroczeń skarbowych : Usiłowanie popełnienia wykroczeń skarbowych jest stadium niekaralnym. Wymiar tej kary jest ustawowo ograniczony. Za karalne usiłowanie sąd może wymierzyć karę w wysokości nieprzekraczającej 2/3 górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego dla danego typu przestępstwa skarbowego. W przypadku usiłowania nieudolnego sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Czynny żal sprawcy: gdy z powodu decyzji woli i zachowania sprawcy podjętego po usiłowaniu popełnienia przestępstwa do jego dokonania nie doszło, a tym samym do naruszenia dobra chronionego prawem
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz