Prawo karne skarbowe

note /search

Referat: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom poda...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1428
Wyświetleń: 6685

...Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia skarbowe dotyczące zobowiązań podatkowych mogą ponosić zarówno podatnicy (osoby fizyczne) prowadzący, jak i nieprowadzący działalność gospodarczą, jeśli popełnią któryś z wyżej wymienionych czynów zabronionych. W przypadku np. niezapłacenia w t...

Prawo karne skarbowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2884

Prawo karne skarbowe dr Dorota Benduch Wykład 1 Zaliczenie z przedmiotu Test jednokrotnego wyboru z punktami ujemnymi Ocena pozytywna po uzyskaniu 50%+1pkt możliwych do zdobycia punktów; +2 pkt za prawidłową odpowiedź -1 pkt za bł...

Źródła prawa karnego skarbowego i wykładnia prawa- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1365
Wyświetleń: 5978

Prawo karne skarbowe dr Dorota Benduch Wykład 2 Źródła prawa karnego skarbowego i wykładnia prawa Agenda: Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział Geneza i ewolucja prawa karnego skarbowego w Polsce Funkcje i zasady prawa ka...

Prawo karne skarbowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1414

Prawo karne skarbowe dr Dorota Benduch Wykład 4 Środki penalne za przestępstwa i wykroczenia skarbowe Jan Kowalski - prowadzący działalność gospodarczą - spóźnił się o 3 dni z wpłatą podatku dochodowego. Zdarzyło mu się to pierwszy r...

Prawo karno skarbowe - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 3031
Wyświetleń: 9891

WYKŁADY Prawo Karno Skarbowe Egzamin - test jednokrotnego wyboru, dwie grupy - 4 XII 2011 WYKŁAD 1 Prawo karne dzielimy na: Powszechne (prawo karne materialne, prawo karne procesowe, i prawo karne wykonawcze) Szczególne obejmuje wys...

Prawo i postępowanie karne skarbowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 1225
Wyświetleń: 6755

in. zagadnienia takie jak: prawo karne, rys historyczny, autonomiczność regulacji, funkcje prawa karnego skarbowego, sprawstwo, pozorny zbieg przepisów ustawy, karalność, odpowiedzialność posiłkowa, interwenient, oskarżyciel publiczny, strony postępowania, itp. Prawo i postępowanie karne skarbowe. ...

Subsydiarność wobec prawa finansowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1386

Subsydiarność wobec prawa finansowego Subsydiarność prawa karnego skarbowego względem prawa finanso­wego (a konkretnie względem prawa podatkowego, celnego, dewizowego oraz regulacji w zakresie gier i

Wypadek mniejszej wagi - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

Wypadek mniejszej wagi Według drugiego kryterium przepołowienia z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia wówczas, gdy zachodzi tzw. wypadek mniej­szej wagi. Zdefiniowano go w art. 53 § 8 KKS jako zachowanie również odpowiadające swymi znamionami tej części czynu, która stanowi prze­stępstwo skarb...

Wyrok zaoczny - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868

Wyrok zaoczny ma charakter fakul­tatywny, co oznacza, że wydanie wyroku zaocznego pozostaje w sfe­rze uprawnień sądu. Obok zachowania przesłanek ogólnych i szczególnych decydu­jących o dopuszczalności postępowania uproszczonego - spełnione s...

Autonomia - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Autonomia Kolejną charakterystyczną cechą materialnego prawa karnego skarbo­wego jest jego autonomia wobec powszechnego prawa karnego. Chodzi o autonomię w dwóch powiązanych ze sobą aspektach: po pierwsze, mó­wimy o autonomii karnoskarbowej regulacji normatywnej względem re­gulacji normatywnej pows...