Wypadek mniejszej wagi - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wypadek mniejszej wagi - omówienie  - strona 1

Fragment notatki:

Wypadek mniejszej wagi
Według drugiego kryterium przepołowienia z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia wówczas, gdy zachodzi tzw. wypadek mniej­szej wagi. Zdefiniowano go w art. 53 § 8 KKS jako zachowanie również odpowiadające swymi znamionami tej części czynu, która stanowi prze­stępstwo skarbowe, ale różniące się od niego stopniem społecznej szkod­liwości, określonym jako stopień „niski”.
W świetle art. 53 § 8 KKS wy­padek mniejszej wagi, stanowiący wykroczenie skarbowe, to czyn, który w konkretnej sprawie ze względu na jej szczególne okoliczności - zarówno przedmiotowe, jak i podmiotowe - zawiera niski stopień społecznej szkod­liwości, w szczególności gdy uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna nie przekracza ustawowego progu, a sposób i okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie wskazują na rażące lek­ceważenie przez sprawcę porządku finansowoprawnego lub reguł ostroż­ności wymaganych w danych okolicznościach albo sprawca dopuszczają­cy się czynu zabronionego, którego przedmiot nie przekracza kwoty małej wartości, czyni to z pobudek zasługujących na uwzględnienie. Za małą wartość Kodeks uznaje wartość, która w czasie popełnienia czynu zabro­nionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagro­dzenia (art 53 § 14).
Karnoskarbowa definicja wypadku mniejszej wagi zawarta w art 53 § 8 KKS oparta jest na poglądzie traktu­jącym wypadek mniejszej wagi jako kompleks związanych z czynem ele­mentów łagodzących o charakterze przedmiotowo -podmiotowyn
Kategoria wypadku mniejszej wagi ma charakter ocenny.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz