Prawo karno skarbowe-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karno skarbowe-pytania - strona 1 Prawo karno skarbowe-pytania - strona 2 Prawo karno skarbowe-pytania - strona 3

Fragment notatki:

Pyt 1
POJĘCIE ?PRZESTĘPSTWA SKARBOWEGO? I ?WYKROCZENIA SKARBOWEGO? Czyn zabroniony ? zachowanie o znamionach określonych w kodeksie, chociażby nie stanowiło ono przestępstwa lub wykroczenia skarbowego. Określenie czynu zabronionego może nastąpić tylko w KKS (art. 53 § 1 KKS) PRZESTĘPSTWO SKARBOWE ? czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności. (art. 53 § 2 KKS) WYKROCZENIE SKARBOWE Czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia. (tzw. ?ustawowy próg?; na rok 2008 wartość: 5 x 1126 zł) (art. 53 § 3 KKS) Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. (art. 53 § 3 KKS) W rozumieniu kodeksu wypadek mniejszej wagi to wykroczenie skarbowe zawierające niski stopień społecznej szkodliwości. (art. 53 § 8 KKS) Sposób definiowania wykroczeń skarbowych: samodzielne typy czynów zabronionych; np. art. 57 § 1 KKS, art. 79 KKS, art. 106e KKS (sankcja ? ?podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe?) typy czynów zabronionych subsydiarne wobec przestępstw skarbowych albo innych wykroczeń skarbowych; art. 84 KKS, art. 96 KKS, art. 106ł KKS, art. 111 KKS (schemat - § 1 ? typ wykroczenia, § 2 ? klauzula subsydiarności) przepołowione typy czynów zabronionych (częściowo wykroczenie skarbowe, częściowo przestępstwo skarbowe); kryterium przepoławiające: rzeczowe ? ?ustawowy próg?; np. art. 54 § 3 KKS; ocenne ? ?wypadek mniejszej wagi?; np. art. 85 § 4 KKS pytanie 4 Kary w KKS Za wykroczenie skarbowe (art. 48 KKS): grzywna kwotowa od 1/10 minimalnego wynagrodzenia do 20 x minimalnego wynagrodzenia Za przestępstwa skarbowe (art. 23, 26, 27 KKS): Grzywna od 10 d0 720 stawek (nadzwyczajnie obostrzona ? 1080 stawek); wartość stawki ? min. 1/30 minimalnego wynagrodzenia; max. 400 x 1/30 minimalnego wynagrodzenia Ograniczenie wolności ? możliwe do wymierzenia zawsze gdy przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności (z wyłączeniem przypadków nadzwyczajnego obostrzenia) oraz z sankcji (jeden przypadek ? art. 110 KKS nielegalna sprzedaż losu) Pozbawienie wolności od 5 dni do 5 lat; wymierzane w dniach, miesiącach i latach (nadzwyczajnie obostrzona ? do 10 lat; w warunkach kary łącznej ? do 15 lat) Kara aresztu wojskowego ? najkrócej 5 dni, najdłużej 2 lata Czynny żal karnoskarbowy (ART. 16 KKS) Instytucja degresji karania; dotyczy każdego wykroczenia skarbowego i przestępstwa skarbowego, bez względu na jego ciężar Sprawca wykroczenia skarbowego albo przestępstwa skarbowego, który przejawi czynny żal?, ?nie podlega karze?, co oznacza, że nie wszczyna się i nie prowadzi postępowania karnego skarbowego. PRZESŁANKI:

(…)

… możliwy mandat karny (maksymalna grzywna nakładana w drodze mandatu karnego ? 2x minimalnego wynagrodzenia). koniec 13 pytanie 11
ORGANY POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO Organy postępowania przygotowawczego (art. 118 KKS): - finansowe: urząd skarbowy, inspektor kontroli skarbowej, urząd celny (nadrzędne ? izba skarbowa, izba celna, Minister Finansów) - niefinansowe: Straż Graniczna, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne (nadrzędne ? prokurator; prokurator wojskowy) (art. 53 § 37 ? 39 KKS) Przeważnie postępowanie przygotowawcze prowadzą finansowe organy postępowania (art. 133 KKS). W sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe żołnierzy ? zawsze Żandarmeria Wojskowa. Pozostałe niefinansowe organy postępowania przygotowawczego (brak…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz