Źródła prawa karnego skarbowego i wykładnia prawa- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 658
Wyświetleń: 4144
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa karnego skarbowego i wykładnia prawa- wykład 2 - strona 1 Źródła prawa karnego skarbowego i wykładnia prawa- wykład 2 - strona 2 Źródła prawa karnego skarbowego i wykładnia prawa- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Prawo karne skarbowe dr Dorota Benduch Wykład 2
Źródła prawa karnego skarbowego i wykładnia prawa
Agenda:
Pojęcie prawa karnego skarbowego i jego podział Geneza i ewolucja prawa karnego skarbowego w Polsce
Funkcje i zasady prawa karnego skarbowego
Specyfika prawa karnego skarbowego i jego związek z innymi gałęziami prawa
Źródła prawa karnego skarbowego
Normy i przepisy prawa karnego skarbowego
Zastosowanie wykładu w prawie karnym skarbowym
Pojęcie prawa karnego skarbowego:
PKS to zbiór przepisów określających jakie czyny społecznie szkodliwe są przestępstwami skarbowymi i wykroczeniami skarbowymi, jakie stosuje się zasady odpowiedzialności za te czyny, jakie kary i środki grożą za ich popełnienie, jak wygląda postępowanie przed organami ściągania i wymiaru sprawiedliwości oraz jak należy wykonać prawomocne orzeczenie karne.
Zakres regulacji prawa karnego skarbowego:
Prawo karne skarbowe dzieli się na trzy działy:
prawo karne skarbowe materialne
prawo karne skarbowe procesowe
prawo karne skarbowe wykonawcze
Granice między tymi działami nie zawsze są wyraźne, gdyż istnieją w PKS takie instytucje prawne, których przynależność do prawa materialnego i procesowego jest dyskusja (np. dobrowolne poddanie się odpowiedzialności).
Prawo karne skarbowe materialne:
- Określa jakie czyny społecznie szkodliwe są przestępstwami skarbowymi i wykroczeniami skarbowymi, a także ustala się zasady odpowiedzialności, rodzaje kar i środków zwalczania tych czynów oraz zasady ich wymiaru.
Prawo karne skarbowe procesowe:
- Określa postępowanie przed organami powołanymi do ścigania przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych (np. postępowanie mandatowe). Jego celem jest ustalenie, czy czyn karalny rzeczywiście został popełniony oraz kto go popełnił, jak również określenie procedury orzeczenia wobec sprawcy kary i środków karnych.
Prawo karne skarbowe wykonawcze:
- Reguluje problematykę wykonania prawomocnych rozstrzygnięć o karach i środkach karnych orzeczonych przez sąd za popełnione przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.
Funkcje prawa karnego skarbowego:
Ochronna
Prewencyjna
Represyjna
Egzekucyjna
Gwarancyjna
Ad. 1: Funkcja ochronna:
- Jest to podstawowa funkcja prawa karnego skarbowego.
- PKS ma za zadanie ochronę budżetów oraz interesów finansowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz UE.


(…)

…, nie ma wykroczenia bez winy
- Nulla poena sine lege - nie można wymierzyć kar, które nie są przewidziane w ustawie
- Lex retro non agit - ustawa nie działa wstecz co do odpowiedzialności karnej
Geneza i ewolucja PKS:
Akty prawne regulujące materię karno-skarbową w Polsce międzywojennej:
- Ustawa karna skarbowa z 2.08.1926 r. (od 1.01.1927)
Pierwszy po okresie zaborów całościowo opracowany akt prawny z tej dziedziny, który zapożyczył część instytucji dla prawa karnego skarbowego z ustaw państw zaborczych (np. czynny żal)
- Ustawa karna skarbowa z 18.03.1932 r.(od 1.05.1932)
Podstawowym założeniem ustawy było oparcie PKS na przepisach powszechnego prawa karnego, w ustawie skodyfikowano tylko te przepisy, które odróżniały szczególnie PKS od powszechnego PK.
- Dekret prezydenta RP z 3.11.2936 r. - Prawo karne skarbowe…
… prawnej w zakresie PKS było wejście w życie pierwszego stycznia 1970 roku nowej kodyfikacji prawa karnego powszechnego; ustawa ta obwiązywała najdłużej z pośród wszystkich dotychczasowych regulacji, bo przeszło 27 lat; ustawa stanowiła obszerny akt ustawodawczy i odznaczała się kompleksowym charakterem; wielokrotnie nowelizacje nie poprawiły stan PKS
- Kodeks karny skarbowy z 10.09.1999 (od 17.10.1999…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz