prawo karno skarbowe - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2681
Wyświetleń: 9331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo karno skarbowe - wykłady - strona 1 prawo karno skarbowe - wykłady - strona 2 prawo karno skarbowe - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁADY Prawo Karno Skarbowe
Egzamin - test jednokrotnego wyboru, dwie grupy - 4 XII 2011
WYKŁAD 1
Prawo karne dzielimy na:
Powszechne (prawo karne materialne, prawo karne procesowe, i prawo karne wykonawcze)
Szczególne obejmuje wyspecjalizowane dziedziny prawa karnego
Do wyspecjalizowanych dziedzin prawa karnego należy zaliczyć Prawo karno wojskowe
Prawo karno skarbowe
Prawo o nieletnich
Prawo karno wojskowe- odpowiedzialność za czyny których dopuścić się mogą żołnierze w związku z pełniona służbą. Włączone zostało do Kodeksu karnego jako wyodrębniona,, Część wojskowa”
Prawo karno skarbowe- wyspecjalizowana dziedzina prawa karnego- sensu largo(szeroko regulująca odpowiedzialność karną za czyny godzące w interes finansowy państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub wspólnot europejskich oraz postępowania w sprawach karnych skarbowych a także postępowanie wykonawcze w tym zakresie.
Prawo o nieletnich- odpowiedzialność od 17 roku życia) art. 10 KK. Nieletni odpowiada gdy ukończył 15 lat, dopuścił się czynu wyższego stopnia szkodliwości przy spełnieniu przesłanek określonych w ust.
Działy prawa karnego skarbowego:
Prawo karno skarbowe materialne
Prawo karno skarbowe procesowe
Prawo karno skarbowe wykonawcze Prawo karno skarbowe materialne jest to zespół norm prawnych które określają jakie czyny stanowią wykroczenia i przestępstwa oraz jakie są zasady odpowiedzialności za nie. Jakie kary i środki karne mogą być orzekane za te czyny. Materialne prawo skarbowe - określa w szczególności przestępstwa i wykroczenia skarbowe, zasady odpowiedzialności za ich popełnienie kary i inne środki stosowane wobec sprawców takich czynów. Inne środki: środki karne i środki aprobacyjne ?(poddanie sprawy, warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary warunkowe przedterminowe środki zabezpieczające, umieszczenie w zakładzie leczniczym- niepoczytalnego
Prawo karno skarbowe procesowe określa tryb postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Nie jest to dział autonomiczny (powiązanie z KPK). Procesowe prawo karno skarbowe- przewiduje warunki dopuszczalności postępowania karnego skarbowego, stadia tego postępowania, właściwość podmiotowa uprawniającą do prowadzenia postępowania, rodzaje rozstrzygnięć jakie mogą w nim zapaść oraz środki kontroli
Prawo karno skarbowe wykonawcze realizuje zespół norm prawnych które regulują wydawanie orzeczeń w sprawach karnych skarbowych.
Wykonawcze prawo karne skarbowe - reguluje kwestie związane z wykonaniem orzeczeń jakie zapadły w postępowaniu karno skarbowym


(…)

… zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, czyn bezprawny ,społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy, zawiniony, zagrożony karą grzywny w Sawkach dziennych - karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności.
Bezprawność oznacza sprzeczność czynu z obowiązującą normą prawną w zależności od tego jakie normy zostały naruszone można mówić o bezprawności administracyjnej…
…:
przestępstwa i wykroczenia to czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia
Żeby było przestępstwo, to musi być czyn bezprawny
musi to być czyn społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy
musi to być czyn zawiniony
Przestępstwa i wykroczenia skarbowe różnią się grożącymi za nie karami, po tym poznajemy.
Za przestępstwa grożą 3 kary:
grzywka w stawkach…
… może się dopuścić
Dwa warunki aby mógł być podmiotem:
Odpowiedni wiek, skończone 17 lat, dla wykroczeń i zwykłych przestępstw
Trzeba być w czasie czynu poczytalnym
Czyn karalny jest to dowolne przestępstwo, między 13 a 17 rokiem życia, toczy się postępowanie przez sąd rodzinny ( zakład poprawczy).
Wykroczeń skarbowych do 17 lat , przestępstwa skarbowe po skończeniu 13 lat sąd może uznać za przejaw demoralizacji…
…, czyli …….
Bezprawność w prawie karno skarbowym polega na naruszeniu zakazu lub nakazu normy z zakresu tej dziedziny prawa.
Okolicznościami wyłączającymi bezprawność czynu są to kontratypy
Bezprawność ma miejsce wtedy, gdy czyn narusza określoną normę prawną a nie zachodzi żadna z okoliczności wyłączających bezprawność czynu.
Wykroczenia karno skarbowe
Art. 53 $ 3
Czyn zabroniony przez kodeks
Minimum - wynagrodzenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz