Kontratyp

Kontratypy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

KONTRATYPY: Obrona konieczna Art. 25 § 3 przy strachu bądź silnym wzburzeniu. Ocena...

Pozostałe kontratypy pozaustawowe

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

POZOSTAŁE KONTRATYPY POZAUSTAWOWE ZGODA POKRZYWDZONEGO- ma w prawie karnym różne funkcje...

Kontratypy - omówienie

  • Uniwersytet Gdański
  • prof. dr hab. Jarosław Krzysztof Warylewski
  • Prawo karne
Pobrań: 427
Wyświetleń: 952

jest za zgodne z prawem. Są to tzw. Kontratypy : obrona konieczna  odpieranie bezpośredniego (realnego...