Pozostałe kontratypy pozaustawowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozostałe kontratypy pozaustawowe - strona 1 Pozostałe kontratypy pozaustawowe - strona 2 Pozostałe kontratypy pozaustawowe - strona 3

Fragment notatki:

POZOSTAŁE KONTRATYPY POZAUSTAWOWE ZGODA POKRZYWDZONEGO- ma w prawie karnym różne funkcje:
a) jest znamieniem innego kontratypu- takich jak: dopuszczalne ryzyko eksperymentowania, czynności medyczne, ryzyko sportowe.
b) brak zgody stanowi znamię czynu zabronionego bądź też zgoda jest znamieniem uprzywilejowującym typ przestępstwa- w razie wyrażenia zgody przez pokrzywdzonego zachowanie nie wypełnia wszystkich znamion i nie jest karalne. Brak zgody może być:
- znamieniem wynikającym expressis verbis w procesie typizującym zachowanie karalne - albo też wynikać w sposób dorozumiany z istoty obwarowanego sankcją karną zakazu określonego zachowania,
c) stanowi samoistną okoliczność wyłączającą bezprawność- we wszystkich tych przypadkach, gdy pokrzywdzony jest dysponentem dobra prawnego i może decydować o jego naruszeniu.
Zgoda pokrzywdzonego wywołuje omówione skutki prawne tylko wtedy, gdy jest wyrażana:
a) świadomie i dobrowolnie,
b) przed albo najpóźniej w chwili czynu ( ex ante ). KARCENIE NIELETNICH wiąże się z naruszeniem nietykalności wolności od gróźb ( Art. 191 ), nietykalności cielesnej ( Art. 217 ) i pozbawieniem wolności ( Art. 189 ). Jest ono jednak społecznie opłacalne, ponieważ służy wychowaniu i kształtowaniu społecznie pożądanych postaw:
- działanie musi mieć cechy karcenia- tzn. takie wyrządzenie dolegliwości, której celem jest uświadomienie innej osobie naganności jej zachowania po to, by wpłynąć na zachowanie tej osoby w przyszłości,
- karcenie musi być podjęte w celu wychowawczym,
- mogą się nań powoływać tylko osoby sprawujące władzę rodzicielską,
- podmiotem karconym może być tylko osoba niepełnoletnia.
Natomiast przypadki naruszenia lub narażenia na niebezpieczeństwo dóbr nieletniego przez inne osoby ( np. nauczycieli ) jest dopuszczalne o tyle, o ile mieści się w granicach kontratypów obrony koniecznej lub stanu wyższej konieczności.
CZYNNOŚCI LECZNICZO- KOSMETYCZNE- wiążą się z naruszeniem nietykalności cielesnej, uszkodzeniem ciała- np. operacja, danie zastrzyku ). Społeczna opłacalność tych czynności- wiąże się z poprawą zdrowia lub samopoczucia. Przesłanki dopuszczalności:
- czynności te muszą być dokonywane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje. Mogą ich dokonywać przedstawiciele personelu medycznego,
- czynności muszą być wykonywane zgodnie z założeniami sztuki lekarskiej lub kosmetycznej ( lege artis )- nie może zachodzić błąd w sztuce,
- czynności powinny być przeprowadzone zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej lub kosmetycznej ocenionym na dzień podjęcia czynności,
- odpowiedni sprzęt sterylny i odpowiednie pomieszczenia,


(…)

… reguł ostrożności postępowania z danym dobrem, a niekiedy wręcz polega na ich celowym i świadomym naruszeniu. Np. w boksie- celem zawodników jest spowodowanie nokautu, zazwyczaj prowadzącego do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ( Art. …
… być przeprowadzone zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej lub kosmetycznej ocenionym na dzień podjęcia czynności,
- odpowiedni sprzęt sterylny i odpowiednie pomieszczenia,
- zgoda pacjenta/klienta,
- czynności kosmetyczne i czynności chirurgii plastycznej nie mogą zmierzać do uchylenia odpowiedzialności karnej klienta bądź pacjenta.
RYZYKO SPORTOWE- pewne dyscypliny sportowe polegają z założenia na zadaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz