Wyłączenie odpowiedzialności karnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wyłączenie odpowiedzialności karnej - strona 1 Wyłączenie odpowiedzialności karnej - strona 2 Wyłączenie odpowiedzialności karnej - strona 3

Fragment notatki:

Wyłączenie odpowiedzialności karnej - ze względu na brak winy a) niepoczytalność w chwili przestępstwa - pojęcie lekarsko - prawnicze. W chwili czynu był brak możliwości rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem i jest to spowodowane upośledzeniem umysłowym, chorobą psychiczną lub innymi zakłóceniami czynności psychicznych.
upośledzenie umysłowe - niedorozwój określony jako tępota, idiotyzm etc. O stanie niepoczytalności decydują biegli (odtwarzają co się działo w psychice sprawcy, gdy popełniał przestępstwo). Sąd sam decyduje które dowody są ważne. Opinia biegłych psychiatrów nie przesądza, czy sprawca był niepoczytalny, osądza to sąd. Sprawcę niepoczytalnego sąd może umieścić w zakładzie psychiatrycznym. Ale to nie jest wyrok, nie ma oznaczenia czasowego. Sąd może wyrokiem zwolnić.
stan pośredni - oznaki niepoczytalności, osoba podlega odpowiedzialności karnej, ale można stosować nadzwyczajne obniżenie kary. Można też osadzić ją w więzieniu i leczyć psychiatrycznie. W chwili używania alkoholu lub narkotyków wina normalna.
Na głodzie - gdy jest uzależniony fizycznie, uzależnienie fizycznie jest tylko od opiatów.
b) działanie z błędu:
1. błąd co do faktu - jest to błąd co do takiego faktu, który stanowi znamię przestępstwa tylko gdy dane przestępstwo może być nieumyślne
2. błąd co do prawa - mylna ocena czynu, nieświadomość, że to przestępstwo (czyn zabroniony), może wystąpić nadzwyczajne złagodzenie kary
3. błąd co do kontratypu - błąd co do okoliczności, która wyklucza odpowiedzialność sprawcy ze względu na brak bezprawności działania
c) żołnierz działający z rozkazu - żołnierz ma prawo odmówić wykonania rozkazu w stanie pokoju, gdy jest to niezgodne z prawem; w czasie wojny nie może odmówić
- ze względu na brak bezprawności kontratypy - okoliczności wyłączające bezprawność
1. obrona konieczna - odpieranie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione prawem, przy użyciu środków koniecznych do odparcia tego zamachu i w sposób współmierny do niebezpieczeństwa zamachu
Przekroczenie granic obrony koniecznej (usprawiedliwiona okolicznościami czynu) - wynik strachu, wzburzenia; wtedy sąd odstępuje od wymierzenia kary
2. stan wyższej konieczności - art. 26 KK - poświęcenie jakiegoś dobra, jeśli było to zachowanie podjęte w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, grożącego dobru chronionemu prawem, przy czym niebezpieczeństwa tego nie można było inaczej uniknąć oraz dobro poświęcone nie przedstawia wartości wyższej niż dobro chronione prawem.


(…)

… jego uchylenia.
Nie można powoływać się na stan wyższej konieczności wtedy gdy wykonuje się obowiązku służbowe (oprócz ratowania własnego życia).
Przekroczenie granic stanu wyższej konieczności:
- niebezpieczeństwo nie było bezpośrednie
- niebezpieczeństwa można było uniknąć
- dobro poświęcone miało wyższą wartość
Gdy przekroczono granice stanu wyższej konieczności to sąd może odstąpić od wymierzenia kary lub ją złagodzić, ale jest wina.
3. zgoda pokrzywdzonego
Nie ma przestępstwa, jeśli naruszenie lub zagrożenie dobra prawnego nastąpiło za zgodą pokrzywdzonego (który dysponował tym dobrem). Warunki aby zgoda była prawnie skuteczna:
- pokrzywdzony musi swobodnie dysponować dobrem
- zgoda w chwili czynu
- bez przymusu
Ale zgoda na zabójstwo nie zwalnia sprawcy z odpowiedzialności za zabójstwo.
Można dysponować…
… za zgodą pacjenta (oprócz wypadku ratowania życia).
Jeżeli pacjent nieletnie to wymagana zgoda rodziców. Jeżeli rodzice nie wyrażają zgody, to sąd rodzinny na czas zabiegu odbiera władzę rodzicielską. Ale konieczny jest warunek ratowania życia.
5. karcenie nieletnich
Wyłącza się przestępczość czynów, które mają charakter wychowawczy (czyn który narusza nietykalność cielesną, ale mieści się w ramach…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz