Karcenie małoletnich – wychowawcze

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Karcenie małoletnich – wychowawcze - strona 1

Fragment notatki:

karcenie małoletnich - wychowawcze uprawnienie do karcenia ma wielowiekową tradycję, ale zakres, w jakim karcenie wyłącza karną odpowiedzialność czynu ulega stałemu ograniczeniu uprawnienie do karcenia dzieci tradycja przyznaje rodzicom . Przesłanką legalizacji takich czynności są wychowawcze uprawnienia rodziców lub opiekunów - art. 95 KRO Art. 95. §˙1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. §˙2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo. §˙3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Zachowane muszą być określone warunki, których naruszenie powoduje przestępność czynu: — cel wychowawczy karcenia ; — proporcjonalność użytych środków do wagi przewinienia dziecka lub podopiecznego ; — miarkowanie użytych środków, które nie mogą w żadnym wypadku zagrażać fizycznemu lub psychicznemu rozwojowi ani też wyrządzać szkód fizycznych lub duchowych osobie karconej nadużycie prawa karcenia powoduje odpowiedzialność karną za przestępstwo znęcania się nad osobą zależną. Inny jest zakres uprawnień do karcenia wychowawczego rodziców lub opiekunów, a inny nauczycieli i wychowawców ( nie mają ). Ma to być karcenie słowne a nie fizyczne. Karcenie jest dopuszczalne gdy nie zagraża rozwojowi fizycznemu i psychicznemu wychowanka, ma związek z konkretnym przejawem zachowania się karconego a karcący działa w celu wychowawczym ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz