WŁADZA RODZICIELSKA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
WŁADZA RODZICIELSKA - strona 1 WŁADZA RODZICIELSKA - strona 2 WŁADZA RODZICIELSKA - strona 3

Fragment notatki:

WŁADZA RODZICIELSKA ( Art. 92- 113 ). Art. 72 K. Konwencja o prawach dziecka WŁADZA RODZICIELSKA ( nie ma legalnej definicji )- ogół obowiązków i praw rodziców względem dziecka, mających na celu zapewnienie mu należytej pieczy i strzeżenie jego interesów, obejmująca kompetencje rodziców zarówno w odniesieniu do osoby dziecka jak i jego majątku. Cel społeczno- gospodarczy: ze względu na swoją nieporadność dziecko nie może załatwiać osobiście swoich spraw, musi przeto być poddane pieczy innych osób. Pierwotnie obejmowało nieograniczony zakres uprawnień względem dziecka, nie wyłączając nawet drastycznych dyspozycji, jak sprzedaż dziecka, oddanie go w niewolę czy porzucenie. Stopniowo sprawy te uległy złagodzeniu, a w XX w. zwyciężyła idea, że władza rodzicielska istnieje przede wszystkim w interesie dziecka, interes zaś rodziców zszedł na plan dalszy ( zasada dobra dziecka ), stad lepsze byłoby określenie "piecza rodzicielska". Rekomendacja RE nr R ( 84 ) 4- wprowadza termin "odpowiedzialność rodzicielska"- wszelkie prawa i obowiązki rodzicielskie, łącznie z obowiązkiem alimentacyjnym, prawem do osobistej styczności z dzieckiem. Charakter prawny: Istnieją dwa poglądy: a) jest to prawo podmiotowe ( przeważający )- odbiega co prawda od klasycznej koncepcji prawa podmiotowego, ale rodzice wykonujący władzę rodzicielską nie tylko chronią interesy dziecka, ale realizują także ważki- jeśli w życiu nie najważniejszy- własny interes niemajątkowy, polegający na zaspokajaniu instynktu rodzicielskiego. Niektóre spośród składających się na nią praw mają charakter praw skutecznych erga omnes ( Art. 100 ), natomiast większość charakteryzuje się jako prawo skuteczne inter partes. b) jest to funkcja społeczna Zasady wykonywania władzy rodzicielskiej a) dobro dziecka, b) interes społeczny c obowiązek wysłuchania i w miarę możliwości uwzględnienia zdania dziecka ( Art. 72 ust. 3 K. ). Te lapidarne sformułowania należałoby uzupełnić o zasady wyrażone w powołanej Rekomendacji: - poszanowanie godności dziecka, - zakaz wszelkich form karcenia naruszających godność dziecka, - obowiązek wysłuchania dzieci przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach, - uwzględnienie rozsądnych życzeń dzieci, - dziecko powinno uwzględniać opinie rodziców, ich zalecenia i wskazania formułowane dla jego dobra, także w tych sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenie woli. Powstanie władzy rodzicielskiej: Zasada: z chwilą pojawienia się dziecka jako podmiotu prawa. Raczej moment urodzenia, gdyby ustawodawca chciał rozciągnąć władzę rodzicielską na nasciturusa, to uchyliłby instytucję curatora ventris ( Art. 182 ).

(…)

… ze szkołą, ze względu na zbieżność zadań. Ustawa o systemie oświaty przewiduje możliwość działania rady rodziców, stanowiącej reprezentację uczniów w szkole i placówce oświatowo- wychowawczej. Rada może występować do rady szkoły lub placówki/rady pedagogicznej/dyrektora z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.

… się tu z założenia, że ojciec, który dopuszcza do sądowego ustalenia ojcostwa ( zamiast uznania ) najprawdopodobniej jest złym ojcem. Można też przyznać władzę rodzicielską ojcu w późniejszym terminie, ale konieczna jest zmiana okoliczności w stosunku do stanu, jaki był podstawą wydania wyroku ustalającego ojcostwo. b) jednemu z rodziców, jeżeli drugi ( Art. 94 §1 )
- nie żyje,
- nie ma pełnej zdolności…
… ( Art. 100 )- mogą zwrócić się do sądu opiekuńczego,
- jeśli dziecko oddali się samowolnie, to też mogą zwrócić się do sądu opiekuńczego albo innych organów.
2) ZARZĄD MAJĄTKIEM DZIECKA
Dwa możliwe systemy:
a) prawo rodziców użytkowania majątku dziecka, a więc także własność pożytków, jakie majątek przynosi,
b) prawo rodziców jedynie do zarządu majątkiem dziecka, pożytki przypadają dziecku- Zasada: Art…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz