Wykonywanie władzy rodzicielskiej i odpowiedzialność rodziców

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykonywanie władzy rodzicielskiej i odpowiedzialność rodziców  - strona 1 Wykonywanie władzy rodzicielskiej i odpowiedzialność rodziców  - strona 2

Fragment notatki:

WYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW A. DYREKTYWA OGÓLNA (ART. 95 §3 KRO) -dyrektywa ta nakazuje rodzicom wykonywanie ich władzy dla dobra dziecka i interesu społecznego
-ochrona dobra dziecka ma charakter klauzuli generalnej , którą należy uwzględniać we wszystkich sprawach dotyczących dziecka -dobro dziecka należy rozpatrywać zarówno wg kryteriów obiektywnych, jak i subiektywnych -trzeba mieć na względzie sytuację bieżącą i przyszłą dziecka -interes społeczny powinien być zgodny z dobrem dziecka B. OSOBISTE WYKONYWANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ -władzę rodzicielską sprawują oboje rodzice
-posługiwanie się innymi osobami w odniesieniu do pieczy nad osobą i majątkiem dziecka nie powoduje przekazania władzy rodzicielskiej innej osobie lub zakładowi, ponieważ władza rodzicielska jest niezbywalna -uprawnienie i obowiązek osobistego wykonywania władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzicom przysługuje prawo żądania wydania dziecka zatrzymanego przez osobę nieuprawnioną odebrania dziecka może żądać także jedno z rodziców od drugiego, któremu ta władza nie przysługuje na podstawie wyroku sądu orzekającego rozwód lub z mocy orzeczenia sądu ograniczającego/zawieszającego lub pozbawiającego tej władzy -każde z rodziców samodzielnie wykonuje władzę rodzicielską, a dla skuteczności ich czynności w imieniu/interesie dziecka wystarczy dokonanie jej przez jednego z rodziców -rodzice powinni jednak uzgodnić działania dotyczące istotnych spraw dziecka
-w razie braku porozumienia rodzice mogą zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie -przy wykonywaniu władzy rodzicielskiej rodzice mogą korzystać z pomocy sądu opiekuńczego i innych organów państwa, organizacji społecznych -obowiązek pomocy rodzinie wynika z Konstytucji RP (art. 18 i art. 71)
-ponadto z KRO wynika wzajemny obowiązek koordynacji sądu opiekuńczego z innymi organami i instytucjami, a zwłaszcza z jednostką organizacyjną pomocy społecznej C. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW -wykonując władzę rodzicielską, rodzice nie mogą :
przekroczyć uprawnień wynikających z reprezentacji dziecka lub dopuścić się zaniedbań wyrządzających szkodę na osobie dziecka
wyrządzić dziecku szkodę czynem niedozwolonym
swym działaniem lub zaniechaniem dopuścić się do wyrządzenia przez dziecko szkody osobom trzecim Ad. 1 - rodzice występując w imieniu dziecka, działają bez umocowania ustawowego w przypadku, gdy:
władza rodzicielska im nie przysługuje władzę rodzicielską zawieszono
pozbawiono ich władzy rodzicielskiej władza rodzicielska została ograniczona w wyroku orzekającym rozwód lub w innym orzeczeniu sądu opiekuńczego
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz