Interwencja sądowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Interwencja sądowa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Interwencja sądowa we władzę rodzicielską
Może nastąpić:
za zgodą rodziców, brak porozumienia między nimi, art. 97 par.2
art. 97.
jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
z urzędu, sąd podejmuje decyzję, niezależnie od woli rodziców, zagrożenie dobra dziecka, patologia, rodzaje interwencji sądowej we władzę rodzicielską:
Forma: ograniczenie władzy rodzicielskiej
Przesłanki: zagrożenie dobra dziecka
Skutki: zobowiązać rodziców do określonego zachowania, skierowanie ich do instytucji (pomoc terapeutyczna) lub inna stosowna pomoc, zakaz pewnych zachowań, nadzór kuratora sądowego, skierowanie dziecka do placówki lub organizacji sprawującej częściową pieczę nad nim, w zakładzie opiekuńczym, domu dziecka, rodzinie zastępczej. W przypadku umieszczenia w rodzinie zastępczej lub placówce, sąd zawiadamia ośrodek pomocy społecznej. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz