Ludzie pozbawieni wolności w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ludzie pozbawieni wolności w Polsce - strona 1

Fragment notatki:

LUDZIE POZBAWIENI WOLNOŚCI W POLSCE
W Polsce jest duża liczba więźniów na 100 000 ludzi aż 200 więźniów, w Europie Zachodniej od kilkudziesięciu do 130 jedynie
Przeludnienie w polskich więzieniach
Kodeks karny reguluje tę kwestię, wymagając, aby 3 m2 były miejsca dla jednego więźnia
Orzecznictwo strasburskie - Europejski Trybunał Praw Człowieka
Odróżnienie tortur od nieludzkiego traktowania - tortury (zawsze mają charakter umyślny i służą wymuszeniu informacji na podmiocie czy przyznaniu się go do określonej winy) to odróżnia je od poniżającego traktowani (ma służyć utracie poczucia godności człowieka).
Konstytucja RP w sprawie więźniów : nie dopuszcza w Polsce do przywrócenia tortur, zakazuje nieludzkiego, poniżającego traktowania, wszelakie środki stosowane muszą być zgodne z zasadami humanitaryzmu
Akty międzynarodowe dotyczące więźniów: Wzorcowe Reguły Minimum postępowania z więźniami ONZ oraz Europejskie Reguły Więzienne przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy
Kontratyp karcenia małoletnich - w nauce prawa karnego pewne czynności wychowawcze nie stanowią znamiona przestępstwa związanego z naruszeniem czynności wychowawczych.
Musi jednak czynność taka spełniać odpowiednie warunki:
Działanie jest podjęte w celu wychowawczym
Działanie podjęte jest przez konkretne osoby (rodzice, prawni opiekunowie)
Nie może przekroczyć pewnego stopnia intensywności
Rzecznik Praw Dziecka - stoi na straży godnego traktowania dzieci
Amnesty International , SOS Torture - organizacje działają szczególnie w krajach gdzie nie jest przestrzegany zakaz tortur i poniżającego traktowania.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz