Wolność od tortur

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wolność od tortur - strona 1 Wolność od tortur - strona 2 Wolność od tortur - strona 3

Fragment notatki:

Wolność od tortur w standardach normatywnych - wyartykułowana w sposób negatywny absolutny zakaz dopuszczania się określonych form zachowań wobec człowieka
to pojemny zakaz - oprócz tortur wylicza też „okrutne, nieludzkie, poniżające traktowanie bądź karanie”
w tym kształcie po raz pierwszy - w art. 5 PDPC późniejsze dokumenty - włączenie wolności od tortur do katalogów praw i wolności ma status wolności chronionej w sposób absolutny nie podlega derogacji na wypadek wojny czy innego stanu niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu
nie dopuszcza możliwości jakichkolwiek ograniczeń ad casum występują drobne (jakościowo) różnice w różnych standardach międzynarodowych:
„tortury, okrutne, nieludzkie bądź poniżające traktowanie lub karani e” - w: art. 7 MPPOiP - dodatkowo odniesiono się wprost do zakazu poddawania człowieka - bez swobodnie wyrażonej przez niego zgody - doświadczeniom lekarskim lub naukowym
art. 5 AKPC art. 5 AKPCiL „Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu ” - art. 3 EKPC to odosobnione rozwiązanie
pominięcie kategorii „okrutnego traktowania bądź karania”
art. 13 Arabskiej Karty Praw Człowieka z 1994r. - pomija kategorię „nieludzkiego bądź poniżającego karania” to poważna różnica w porównaniu do innych dokumentów
cecha charakterystyczna wol. od tortur na poziomie pr. międzynarodowego jest szeroko opracowanym standardem
obok rozwiązań ogólnej ochrony praw człowieka poświęcono jej wyspecjalizowane dokumenty : Konwencja przeciwko torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu z 18 grudnia 1984r. (+ p. dodatkowy z 2002r.) Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub karaniu z 26 listopada 1987r. (+ 2 p. dodatkowe z 1993r.) Między-amerykańska konwencja o zapobieganiu i karaniu tortur z 12 września 1985r. zakaz tortur - stały element prawa humanitarnego
III i IV Konwencja genewska z 12.08. 1949r.
jego naruszenie traktowane jako zbrodnia międzynarodowa art. 8 ust. 2 pkt a oraz c Statutu Międzynarodowego Trybunału karnego z 17. 07. 1998r. bardzo duzo standardów dot. zakazu tortur - wniosek
niewystarczająca skuteczność standardów ogólnych
ciągłe wys. ewidentnych przypadków naruszeń tego zakazu w praktykach krajowych
Definicja „tortur” art. 1 Konwencji ONZ z 1984r.

(…)

…, w którym istnieje realne ryzyko, iż poddany on tam zostanie torturom, nieludzkiemu bądź poniżającemu traktowaniu lub karaniu
to standard międzynarodowy o wymiarze normatywnym:
art. 19 ust. 2 KPP UE - wskazuje na to wprost
orzecznictwo sztrasburskie - tendencja poszerzająca zakres stosowania tego zakazu
a) typowe sytuacje prawnokarne - stosowanie surowych kar kryminalnych wobec osoby wydalanej
np. długoterminowe…
…. Turcji, 2000r.
drastyczne lub rodzące zagrożenie dla życia lub zdrowia warunki odbywania kary Dougaz p. Grecji, 2001r.
Van der ven p. Holandii, 2003r.
sytuacje oazjonalnego zastosowania w nadmierny sposób środków przymusu bezpośredniego w trakcie interwencji porządkowych
Assenov p. Bułgarii, 1998r.
Berliński p. Polsce, 2002r.
przypadki incydentalnego nekania osoby
przymusowe zgolenie włosów więźniowi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz