Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych

note /search

Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

Wolność pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się Wolność pokojowych zgromadzeń Miejsce w systematyce praw człowieka to uprawnienie ma postać „wolności” lub „prawa” - ale ta różnica nie pociąga normatywnych konsekwencji art. 20 PDPC art. 21 MPPOiP art. 15 KPD art. 11 EKPC - tu „prawo do wolności”...

Europeizacja prawa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1057

23. Europeizacja prawa do pracy - EKS a prawo wspólnotowe Prawo do płatnego zatrudnienia na terytorium innych państw-stron Art. 18 cz. I EKS: „Obywatele którejkolwiek z Umawiających się Stron mają prawo do podejmowania wszelkiego płatnego zat...

Foliogramy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1750

Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe praw człowieka Podmioty W prawie krajowym to ustawodawca określa, kto jest podmiotem prawa W prawie m-dowym brak normy definiującej podmiotowość - stąd kategoria ta ma charakter doktrynalny Podmiotowość prawnomiędzynarodowa = 1) zdolność prawna 2) zdoln...

Formularz skargi do ETPC

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2933

Voir Note explicative See Explanatory Note Zob. Informacja wyjaśniająca (POL) Numero de dossier File – number Numer skargi COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Conseil de I'Europe -  Council ol Europe -  Rada Europy Strasbourg, Fran...

Granice korzystania z praw człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 840
Wyświetleń: 3024

7. GRANICE KORZYSTANIA Z PRAW CZŁOWIEKA - STUDIUM PORÓWNAWCZE interesy i dobra indywidualne mogą ze sobą kolidować tak samo prawa i interesy jednostkowe kolidują ze wspólnotowymi DLATEGO konieczność uwzględniania w pr. międz. pr. czł. unormowań wyznaczających racjonalne, zharmonizowane z wymaganiam...

Informacje - skarga do ETPC

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 5915

(Pol)  (15/06/2004)   INFORMACJA WYJASNIAJACA    przeznaczona dla osób wypelniajacych formularz  skargi na podstawie art. 34 Konwencji      WSTEP        Zawarte tu informacje maja na celu ulatwienie sporzadzenia skargi do Trybunalu.  Prosze przeczytac je  uwaznie przed wypelnieniem formularza , a n...

Informacje dla osób składających skargę

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

1/6  1(Aby zapoznać się z pełną treścią tych dokumentów na stronie internetowej „Treaty Orfice” Rady Europy, należy wybrać  „ here” , następnie państwo oraz  odpowiedni numer ETS lub wybrać „Human Right” jako temat, a następnie „complete chronology” i potwierdzić.)     (Pol)  (04/06/2007)  I N F O ...

Karta Narodów Zjednoczonych a zagadnienie praw człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1617

KARTA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH A ZAGADNIENIE PRAW CZŁOWIEKA I . Rozważania ogólne :))) a) KNZ jest traktatem międzynarodowym przygotowana wstępnie na konferencji w Dumbarton Oaks (1944) przede wszystkim wypracowana na Konferencji Założyciels...

Komisja i rada - porównanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1540

Komisja Praw Człowieka a Rada Praw Człowieka (porównanie) Zagadnienie Komisja Praw Człowieka Rada Praw Człowieka Organ wybierający członków Rada Gospodarcza i Społeczna (ECOSOC) - 54 członków Zgromadzenie Ogólne - 192 członków Metoda wybierania Wg klucza geograficznego W głosowaniu tajnym po uw...

Konstrukcja normatywna międzynarodowo chronionych PC

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1939

KONSTRUKCJA NORMATYWNA MIĘDZYNARODOWO CHRONIONYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Międzynarodowo chronione pr. człowieka - to pojęcie „normatywne oznaczające”: „sytuacyjne rozwarstwione naturalne możności ludzkie, co do istoty indywidualne, ale społecznie zdeterminowane, równe, niezbywalne, czasowo trawałe, uniw...