Europeizacja prawa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europeizacja prawa - strona 1 Europeizacja prawa - strona 2 Europeizacja prawa - strona 3

Fragment notatki:

23. Europeizacja prawa do pracy - EKS a prawo wspólnotowe Prawo do płatnego zatrudnienia na terytorium innych państw-stron Art. 18 cz. I EKS: „Obywatele którejkolwiek z Umawiających się Stron mają prawo do podejmowania wszelkiego płatnego zatrudnienia na terytorium którejkolwiek z pozostałych Stron na stopie równości z obywatelami tej ostatniej, z zastrzeżeniem ograniczeń opartych na naglących racjach ekonomicznych lub społecznych” jest to istotne zobowiązanie, stanowiąca (w świetle art. 20 ust. 1 K arty) cel polityki, do którego państwo-strona zobowiązane jest dążyć wszystkimi właściwymi środkami prawo to nie jest zaliczone do praw fundamentalnych Karty bardziej szczegółowe zobow. związane z art. 18: stosowanie obowiązujących przepisów w duchu liberalnym ( ust. 1) upraszczanie formalności oraz redukowanie bądź znoszenie opłat kancelaryjnych w innych obciążeń wnoszonych przez pracowników-cudzoziemców bądź ich pracodawców ( ust. 2) liberalizacja przepisów regulujących zatrudnienie pracowników-cudzoziemców ( ust. 3) prawo obywateli do opuszczenia kraju celem podjęcia płatnego zajęcia na terytorium innej strony ( ust. 4) zakes stosowania tego artykuł rationae personae: jego gwarancje odnoszą się tylko do obywateli państw-stron EKS, ale nie wiadomo, czy odnoszą się też do obywateli państw-stron, które wyłączyły art. 18 ze swojej ratyfikacji
zobowiązania te nie dot. dostępu na terytoria, lecz wyłącznie prowadzenia działalności zarobkowej przez cudzoziemców już znajdujących się na tych terytoriach do państwa-strony należy określenie „naglących racji ekonomicznych lub społecznych ”, które mogą służyć ocenie wysiłków podejmowanych dla urzeczywistnienia art. 18. W każdym razie:
nie wolno ograniczać zezwolenia za prowadzenie działalności zarobkowej „do określonego zatrudnienia na korzyść równie określonego pracodawcy”, zaś te „naglące racje” „mogą usprawiedliwić ograniczenie zatrudnienia do typów zatrudnienia w którymś z sektorów profesjonalnie czy geograficznie określonych, ale nie obowiązek pozostawania na służbie określonego przedsiębiorstwa”
zobowiązanie ma charakter dynamiczny w tym sensie, że powinno uwzględniać „możliwość uzyskiwania przez pracownika-cudzoziemca stopniowo dostępu do działalności innej niż ta, na wykonywanie której mu zezwolono po jego przybyciu do kraju gościny, a po upływie pewnego czasu pobytu - dysponowania pełną wolnością działalności zawodowej
zobowiązanie ma charakter dynamiczny także w tym sensie, że zakłada, iż położenie obywateli innych państw-stron stopniowo możliwie najbardziej zbliża się do położenia własnych obywateli
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz