Rada Europy-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Europy-opracowanie - strona 1 Rada Europy-opracowanie - strona 2 Rada Europy-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PC w RADZIE EUROPY System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy, która jako główna instytucja w Europie promuje ochronę praw człowieka, unifikuje standardy prawne, sprawuje kontrole ich realizacji, a także daje możliwość domagać się indywidualnie rozstrzygnięć w wypadku łamania praw człowieka.
Postrzegana jako prestiżowy klub demokratyczny, budowana wokół wartości, ostre kryteria członkostwa. Obecnie jej wizerunek osłabł, gdyż zlekceważyła wartości, np. poprzez przyłączenie Rosji, która łamie prawa człowieka. RE nie ma na Rosję dużego wpływu. Do ETPC zaczęły wpływać liczne skargi od Rosjan. RE to:
- demokratyczny, ekslusywny klub niedostępny dla panstw totalitarnych
- organizacja międzyrządowa z 1949
- członkami są państwa europejskie szanujące PC i przestrzegające zasad demokratyzmu (Białoruś w 92' aplikacja ale nie udało się, od 97' ma status gościa specjalnego ale utraciła go w związku z niedemokratycznym referendum w 96')
- 47 krajów
- status obserwatora przy Komitecie Ministrów: Watykan, USA, Kanada, Japonia, Meksyk
- status obserwatora przy Zgromadzeniu Parlamentarnym - Izrael, Kanada, Meksyk
- siedziba Strasbourg
Inspiracje do powstania dał Churchill w 1946 w Zurichu gdzie powiedział że Europa powinna zbudować Stany Zjednoczone Europy (nie będzie już dotykana przez wojny)
Haga 1948 - zjazd polityków, dziennikarzy, przedstawicieli organizacji pozarządowych , potrzeba zbudowania organizacji przyczyniającej się do integracji, nazywanej Kongresem Europy
Londyn 1949 - 10 krajów podpisało statut RE (Francja, WB, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Szwecja, Włochy ..)
Polska członkiem w 1991 - bo najpierw musieliśmy przeprowadzić demokratyczne wybory
Rosja jest członkiem choć łamane są tam PC, uznano że lepiej ją mieć w RE niż poza nią
Wiedeń 1993 - pierwszy szczyt gdzie doprecyzowano kryteria członkostwa:
- ochrona mniejszości narodowych
- wolne media
- wolne wybory
- ratyfikacja Europejskiej Konwencji PC (Turcja najpierw stała się członkiem RE, ale nie ratyfikowała Konwencji (walki z Kurdami), zagrożono wiec zawieszeniem członkostwa, więc ratyfikowała Konwecje)
STATUT RADY EUROPY Art. 1 - CELE - osiągnięcie jedności między członkowskimi aby chronić ideały stanowiące wspólne dziedzictwo - może zajmować się wszystkim poza twardym bezpieczeństwem

(…)

… (okoliczności to rozpas ZSRR i Jugosławii)
- dyskusja nad nowymi kryteriami członkostwa: ochrona mniejszości nar, wolne i uczciwe wybory, wolność słowa, ratyfikacja Europejskiej Konwencji PC i jego akceptacja
- powołanie Grupy wiedeńskiej, zajmującej się kwestią migracji
- powołanie Komisji ds. zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu
- zapowiedź reformy ETPC (które wynikały z nowych okoliczności, zwiększ się liczba członków RE)
Strasbourg 1997
- zajęto się prawami społecznymi
- rewizja Europejskiej Karty Społecznej z Turynu 61'
- promocja PC, demokracji i rzadów prawa
- stworzenie nowego mechanizmu wychowującego społeczeństwo do demokracji lokalnej
- powołano Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych
- technologie informatyczne zagrożeniem dla społeczeństwa - kampania zapobiegająca przemocy…
… co 5 lat. Komitet Doradczy analizuje sprawozdania i kieruje rekomendacje do KM, który wydaje zalecenia do państwa członkowskiego. Polska bardzo dobrze implementowała tą konwencję.
Europejska Karta Społeczna Turyn 1961 rok, weszła w życie 1965 rok , Zrewidowana Karta Społeczna 1996 rok, w 1999 roku weszła w życie
Europejska Karta Społeczna (EKS) to podstawowy dokument Rady Europy, dotyczący praw…
… osób pozbawionych wolności i bada warunki zatrzymania. Komitet składa się z ekspertów w liczbie odpowiadającej liczbie stron tej konwencji. Musi być kompletny w zakresie praw człowieka, są to prawnicy, lekarze, strażnicy więzienni. Wybiera ich Komitet Ministrów RE. Kandydatów wysuwają delegacje parlamentarne. Eksperci są niezależni.
Dwie formy działania komitetu:
- wizytacje okresowe - w każdym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz