Ochrona praw człowieka

note /search

Międzynarodowa ochrona praw człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 4354

Prawa człowieka w systemie ONZ Prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych Karta Narodów Zjednoczonych to traktat stanowiący podstawę funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podpisano go 26 czerwca 1945 roku w San Francisco. Weszła w życie 24 października 1945 roku. „MY, LUDY NA...

Źródła praw i wolności jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1484

Źródła praw i wolności jedn. Jest to każdy akt normatywny zawierający przynajmniej jedną normę prawną której przedmiotem regulacji są prawa jedn. Mogą być rozumiane dwojako: znaczenie materialne- czynniki i okoliczności którym prawo zawdzięcza swoje powstanie-znaczenie formalne - formy w jakich pra...

Europejski system ochrony praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 854
Wyświetleń: 3045

Europejski system ochrony praw człowieka System europejski jest najbardziej rozbudowanym systemem regionalnym. 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania Traktatu Londyńskiego został utworzona Rada Europy , która jako główna instytucja w Europie promuje ochronę praw człowieka, unifikuje standardy prawne,...

Koncepcje praw jednostki

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1974

Prawno - naturalna koncepcja praw jednostki Koncepcje prawno - naturalne stanowią zróżnicowaną wewnętrznie grupę. Przyczyną tego jest możliwość przyjęcia różnych uzasadnień dla poglądów prawnonaturalnych - uzasadnień o charakterze filozoficznym, religijnym, socjologicznym, historycznym czy wreszcie...

Koncepcje wolności i praw człowieka

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 1512
Wyświetleń: 4893

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRAWA NATURY: odwołujących się do godności człowieka, odwołujących się do założeń i wartości religijnych. Koncepcja praw człowieka to zespół usystematyzowanych twierdzeń uzasadnianych aksjologicznie (wartościowo) odnoszące się do relacji jednostki we wspólnocie do w...

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - Rzym 4 listopada 1950 Weszła w życie w 1953 po 10 ratyfikacjach - jest to `serce' RE i kluczowa rzecz dla europejskiej ochrony PC Państwa wciąż przyjmują nowe protokoły i obecnie jest ich 14 (po to aby aktualizować) Polska p...

Europejski System Ochrony Praw Człowieka-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2002

Wykład - dr Agnieszka Bieńczyk - Missala Europejski System Ochrony Praw Człowieka Prawa człowieka: Prawa człowieka możemy definiować przez opis, np. przynależą każdemu człowiekowi, czyli równość, wolność, itd. Możemy definiować je jako przedmiot prawa międzynarodowego i krajowego. System ochrony...

Religia-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903

RELIGIA Religie (wszystkie) odnosiły się do PC (choć nie posługiwały się tym terminem) , mówiły o odpowiedzialności za innych i o moralności, oraz nie zadawaniu krzywdy. Hinduizm (głównie kwestie moralne) - Konieczność moralnego zachowania - nie zadawanie krzywdy innym - pomoc w potrzebie, zwła...

Prawa człowieka a misje OBWE-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1330

PRAWA CZŁOWIEKA A MISJE OBWE Władze Polski uznały, że przyjęcie Aktu Końcowego KBWE oznaczało ostateczne zamknięcie okresu powojennego w Europie i otwarcie nowych perspektyw dla przyjaznej współpracy wszystkich państw uczestniczących w konferencji. Propozycje Polski 1) PL w KBWE to 1992 Jednolity A...

Międzynarodowe Prawo Humanitarne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ochrona praw człowieka
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3486

Międzynarodowe Prawo Humanitarne = Prawo wojenne = Prawo konfliktów zbrojnych Dział prawa międzynarodowego publicznego MPH Międzynarodowe reguły, ustanowione przez konwencje lub zwyczaj, których celem jest rozwiązanie problemów humanitarnych powstałych w wyniku międzynarodowych lub niemiędzynarodo...