Religia-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Religia-opracowanie - strona 1 Religia-opracowanie - strona 2 Religia-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RELIGIA
Religie (wszystkie) odnosiły się do PC (choć nie posługiwały się tym terminem) , mówiły o odpowiedzialności za innych i o moralności, oraz nie zadawaniu krzywdy.
Hinduizm (głównie kwestie moralne)
- Konieczność moralnego zachowania
- nie zadawanie krzywdy innym
- pomoc w potrzebie, zwłaszcza chorym, głodującym i bezdomnym
- poszanowanie dla życia Judaizm
- mówi o wartości i świętość jednostki
- wartością jest poświęcenie się dla innych
Buddyzm
- poszanowanie życia
- obowiązek niesienia pomocy
- obowiązek altruizm
- dzielenie się z innymi
- równość - braterstwo
- wyrzeczenie się różnić kastowychf
Konfucjonizm
- harmonia wewnętrzna która przenosi się na zewnątrz
- współpraca w ramach wspólnoty
- nie narzucaj innym czego sam nie chcesz
Chrześcijaństwo
- równość - poszanowanie jednostki
- pomoc innym
- świętość życia jednostki
Islam
- dobroczynność
- odpowiedzialność za innych
- miłosierdzie
- świętość życia
FILOZOFIA
Sun Tzu 400 pne - chiński filozof, strateg wojenny, wiele książek o sztuce wojennej. Napisał `'O miłosierdziu wobec rannych żołnierzy'' dot. potrzeby uznania praw indywidualnych bo ich realizacja eleminuje niepokoje społeczne. . Chodzi o humanitarne traktowanie wroga w kontekście wojny, był zwolennikiem praw indywidualnych jako zabezpieczenie dla spokoju społecznego.
Szkoła prawa natury (Grecja) - obywatele mają pewne prawa naturalne, powinni być traktowani równo przez państwo
- Cyceron mówił że prawo natury jest najwyższym źródłem prawa, prawo stanowione musi być równe z natualnym, a źródłem suwerenności jest lud, który przekazuje władze
Średniowiecze - Tomasz z Akwinu mówił że prawa nadaje Bóg, a władza tylko nadaje moc tym prawom (czyli boskie/PC są pierwotne wobec tych nadanych przez władze). Prawo stanowione musi być zgodne z prawem natury
Św, Augustyn - prawo natury przynależne człowiekowi, jest wcześniejsze od władzy, ale władza może nadać im pewną moc.
17 / 18 wiek - przekonuje o wyższości rozumu, który udowadnia istnienie praw
- John Locke - każda jednostka w stanie natury posiada równe prawa, które są pierwotne w stosunku do rządu. Ludzie narodzili się w stanie natury, mają równe prawa a rząd powinien ich bronić. Esej `'O tolerancji'' -

(…)

…. Bezpieczeństwo ma wartość wyższą w stosunku do praw
- Hugo Grocjusz - wiara w ludzki rozum, człowiek jest szczególną wartością i posiada prawa których nikomu nie zawdzięcza - tj Bóg je daje. głosił, że wola boska jest źródłem prawa, wola boska rozpoznawana jest dzięki rozumow
Teoria umowy społecznej
Teoria umowy społecznej
- Jakub Rousseau - człowiek rodzi się wolny a państwo ma gwarantować tą jego wolność, wewnętrzna umowa społ.dla dobra ogółu
18 wiek Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela - (rewolucja francuska) odwołanie do praw naturalnych
Deklaracja Niepodległości
Thomas Paine 1791 „The rights of Man” - nawiązywał do praw natury
- człowiek jako jednostka a prawa przynależą wszystkim
- człowiek ma niezbywalne prawa
- początkiem praw jest wola boska, człowiek nabył ją przez moc stworzenia
- łączył prawa…
… naturalnych praw, równość, wolność, nie mogą pozbawić tych praw potomstwu
Deklaracja Niepodległości 1776 - niezbywalne prawa naturalne, równość, wolność, prawo do życia, do zabiegania o szczęście
Karta Praw 1791 - prawo do wolności religijnej, wyrażania opinii, zgromadzenia, procesu sądowego
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1789 - odwołanie do naturalnych PC + prawa polityczne tj do głosowania…
Edmund Burke - ważne prawo do życia, własności, równego traktowania przed sądem itp , ale uważał że PC są nieużyteczne, są abstrakcyjne, a polityka państwa powinna być praktyczna. Popierał prawo stanowione i głosil sprzeciw przeciwko uniwersalistycznej koncepcji Paine'a, bo uważał że świat jest zbyt różnorodny
Jeremy Betham - odrzuca koncepcje praw naturalnych i uważał że PC powinny…
… - to jest egoistyczne.
Wystąpiło zachłyśnięcie kapitalizmem stąd po 2 WŚ zaczęto się zastanawiać na nowo nad PC
Powstała Międzynarodowa Organizacja Pracy, co wynikało z rewolucji przemysłowej (MOP = prawa gospodarcze, prawa robotników)
PRAWO WEWNĘTRZNE
Kodeks Hammurabiego ok 1750 pne - najstarszy kodeks świata, równość wobec prawa, sprawiedliwość, ochrona słabych przed silnymi i praworządność (mimo wszystko ten kodeks…
… Prawa Humanitarnego 1907 (wtedy Konwencja Haska m.in. o sposobie rozpoczęcia konfliktu i prowadzenia wojny na lądzie
- Klauzula Martensa 1907 (prawo haskie) - kierować się sumieniem narodów gdy nie uregulowano w PMP
Prawa Gospodarcze i Społeczne
- początek 20 wieku to rozwój przemysłu, wykorzystywania robotników i złe warunki pracy
- MOP 1919 - 40 konwencji do 1933 odnośnie liczby godzin pacy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz