Międzynarodowa ochrona praw człowieka

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2065
Wyświetleń: 4354
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowa ochrona praw człowieka - strona 1 Międzynarodowa ochrona praw człowieka - strona 2 Międzynarodowa ochrona praw człowieka - strona 3

Fragment notatki:Prawa człowieka w systemie ONZ
Prawa człowieka w Karcie Narodów Zjednoczonych
Karta Narodów Zjednoczonych to traktat stanowiący podstawę funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podpisano go 26 czerwca 1945 roku w San Francisco. Weszła w życie 24 października 1945 roku.
„MY, LUDY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, ZDECYDOWANE
- uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, która dwukrotnie za naszego życia wyrządziła ludzkości niewypowiedziane cierpienia,
- przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki, równość praw mężczyzn i kobiet oraz narodów wielkich i małych,
- stworzyć warunki, umożliwiające utrzymanie sprawiedliwości i poszanowanie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych i innych źródeł prawa międzynarodowego,
- popierać postęp społeczny i poprawę warunków życia w większej wolności,
I W TYM CELU
- postępować tolerancyjnie i żyć ze sobą w pokoju jak dobrzy sąsiedzi,
- zjednoczyć swe siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,

Współczesne dylematy
1) Kwestia skuteczności- analogiczna do PC
- brak skutecznych środków zapewniających poszanowanie- brak sankcji, poza zasadą wzajemności
- rola mass mediów w egzekwowaniu
2) Kwestia niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych:
- ich regulacja ma charakter szczątkowy.
- nie ma w nich mowy o ochronie cywilów przed skutkami działań zbrojnych czy o zasadzie proporcjonalności
- brak klarowności, które normy obowiązują też w konfl niemiędzynar
= prawo zwyczajowe zmierza do tego, by wszystkie. Zaciera się różnica, są coraz częściej umiędzynarodowione.
3) Dychotomia konflikty międzynar- niemiędzynar nie odzwierciedla konfliktów umiędzynarodowionych np. w Kongo.
4) kiedy zaczyna się konflikt zbrojny? Wew. rozruchy, niepokoje, sporadyczne akty siły… =na
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz