Międzynarodowy Trybunał Karny

Podział władzy w OM - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Marek Jeżewski
  • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 826

Trybunał Karny uznał, że ma kompetencje do badania swojej legalności prawnej Powołanie Międzynarodowego...

Stan wyższej konieczności - rozkaz wojskowy

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Ryszard Mochocki
  • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

dla ratowania własnego życia, ratowania osób najbliższych, 2) Międzynarodowy Trybunał Karny i sądy RFN...

Międzynarodowe Sądownictwo Karne

  • Uniwersytet Łódzki
  • Międzynarodowe prawo publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2667

, ale także jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych. Pierwszymi międzynarodowymi trybunałami karnymi...