Międzynarodowe Sądownictwo Karne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3066
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Międzynarodowe Sądownictwo Karne - strona 1

Fragment notatki:

in takie jak: trybunały karne, sąd karny, jurysdykcja, MTk itp.

Międzynarodowe Sądownictwo Karne
W pewnych przypadkach osoby fizyczne, sprawcy przestępstw popełnionych na terytorium danego państwa, mogą podlegać nie tylko jurysdykcji sądów tego państwa, ale także jurysdykcji międzynarodowych trybunałów karnych.
Pierwszymi międzynarodowymi trybunałami karnymi były: - Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze - Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu (tzw. Trybunał Tokijski).
Szczególne miejsce w historii prawa międzynarodowego zajmuje działalność
Międzynarodowego Trybunału Wojskowego w Norymberdze. Jego jurysdykcji podlegały osoby, które oskarżano o popełnienie:
- zbrodni przeciwko pokojowi (np. prowadzenie wojny napastniczej bądź wojny z pogwałceniem umów międzynarodowych);
- zbrodni wojennych (naruszenie praw i zwyczajów wojennych, np. morderstwa popełnione na ludności cywilnej, morderstwa albo złe obchodzenie się z jeńcami wojennymi);
- zbrodni przeciwko ludzkości (np. masowe: morderstwa, deportacje, obracanie ludzi w niewolników).
Owocem działalności Trybunału Norymberskiego było wykształcenie się tzw. Zasad Norymberskich, uznawanych za część międzynarodowego prawa zwyczajowego:
A) Zbrodnie w czasie wojen popełniają nie abstrakcyjne „państwa”, ale osoby fizyczne.
Osobistą odpowiedzialność karną osób fizycznych pociągają zatem za sobą następujące zbrodnie:
- zbrodnie przeciwko pokojowi,
- zbrodnie wojenne,
- zbrodnie przeciwko ludzkości;
B) Przywódcy, organizatorzy, podżegacze i wspólnicy uczestniczący w układaniu planu przestępstwa - odpowiadają za wszelkie czyny, których dopuścił się ktokolwiek w związku z
wykonaniem tego planu;
C) Stanowisko urzędowe oskarżonego nie może stanowić podstawy uwolnienia go od odpowiedzialności karnej;
D) Działanie w wykonaniu rozkazu nie uwalnia od odpowiedzialności karnej.
W latach 90 tych XX wieku Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała dwa trybunały ad hoc: - Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni Wojennych w byłej Jugosławii - Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni Wojennych w Rwandzie. Były one jednak powołane do sądzenia sprawców przestępstw popełnionych w konkretnych konfliktach zbrojnych.
Do trybunałów powoływanych ad hoc należą także tzw. trybunały hybrydowe, tzn. łączące w sobie elementy jurysdykcji krajowej i międzynarodowej. Zaliczamy do nich:
- Nadzwyczajne Izby Orzekające w Kambodży, - Specjalne Składy Sądzące ds. Poważnych Zbrodni Wojennych na Timorze Wschodnim, - Specjalny Sąd Karny dla Sierra Leone, Specjalny Trybunał Libański, - Specjalne składy orzekające sądów w Kosowie, - Izbę ds. Zbrodni Wojennych popełnionych w Bośni i Hercegowinie.


(…)

… może w sprawie orzekać tylko wtedy, gdy państwo to nie wyraża woli, bądź też jest niezdolne do rzetelnego przeprowadzenia postępowania karnego.
System kar- Trybunał nie może orzec kary śmierci. Może skazać na:
- karę dożywotniego pozbawienia wolności;
- karę pozbawienia wolności na czas oznaczony (do 30 lat);
- karę grzywny;
- przepadek korzyści pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa.

…) zbrodnia apartheidu;
(k) inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub fizycznego.
- zbrodni wojennych
"zbrodnie wojenne" oznaczają:
(a) poważne naruszenia Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r., mianowicie jakiekolwiek z wymienionych poniżej działań skierowanych przeciwko ludziom lub dobrom chronionym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz