Wykład - Zbrodnia przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Zbrodnia przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym - strona 1 Wykład - Zbrodnia przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym - strona 2

Fragment notatki:

Zbrodnia przeciwko ludzkości w prawie międzynarodowym
Zbrodnie przeciwko ludzkości - ogólna nazwa używana dla określenia pewnych zachowań skierowanych przeciwko określonej grupie społecznej, np. narodowościowej, etnicznej, rasowej, wiekowej, religijnej lub światopoglądowej. Nie ma określonej, powszechnie przyjętej definicji zbrodni przeciwko ludzkości. W doktrynach filozoficznych i prawnych zazwyczaj podkreśla się, że zachowania będące zbrodniami przeciwko ludzkości muszą dotyczyć określonej społeczności i łamać podstawowe prawa człowieka.
Statut Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, będący załącznikiem do porozumienia londyńskiego z 1945 r. wyodrębnił trzy rodzaje przestępstw, za które odpowiedzialność ponoszą główni przestępcy wojenni krajów europejskich:
Czyny niżej wymienione albo niektóre z nich podlegają jurysdykcji Trybunału i pociągają za sobą odpowiedzialność osobistą:
• zbrodnie przeciw pokojowi...
• zbrodnie wojenne...
• zbrodnie przeciw ludzkości, mianowicie: morderstwa, wytępianie, obracanie ludzi w niewolników, deportacja i inne czyny nieludzkie, których dopuszczono się przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej, przed wojną lub podczas niej, albo prześladowania ze względów politycznych, rasowych lub religijnych przy popełnianiu jakiejkolwiek zbrodni wchodzącej w zakres kompetencji Trybunału lub w związku z nią, niezależnie od tego, czy było to zgodne, czy też stało w sprzeczności z prawem kraju, w którym zbrodni dokonano.
W przeciwieństwie do np. ludobójstwa czy zbrodni wojennych, zbrodnie przeciw ludzkości przed powstaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego nie były pojęciem zbyt dobrze zdefiniowanym, co wprowadzało większą możliwość nadużywania tego pojęcia w celach propagandowych. Za zbrodnie przeciwko ludzkości często uważa się zbrodnie nazistowskie w okupowanych krajach Europy w czasie II wojny światowej, eksterminację narodu żydowskiego, zbrodnie stalinowskie, masowe morderstwa na Bałkanach w latach 90. i inne.
Obecnie prawo międzynarodowe uznaje za zbrodnię przeciw ludzkości rażące naruszenie dowolnego punktu Karty Praw Narodów ONZ oraz dodatkowo kilka innych zbrodni, które zostały zdefiniowane w Kodeksie Zbrodni przeciw Ludzkości, który jest częścią Traktatu Rzymskiego, podpisanego przez wszystkie kraje członkowskie ONZ w 1998 r. i stanowi podstawę działania Międzynarodowego Trybunału Karnego.
Według prawa zwyczajowego zbrodnia przeciwko ludzkości to - akt skierowany przeciwko ludzkości cywilnej mający charakter systematyczny i zakrojony na szeroką skalę, atak o charakterze umyślnym, np. zabójstwo, eksterminacja, niewolnictwo, deportacja, uwięzienie, torturowanie, zgwałcenie, prześladowanie z powodów politycznych, rasowych i religijnych, i inne nieludzkie czyny.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz