Prawo międzynarodowe publiczne

note /search

Prawo międzynarodowe gospodarcze wykład 1

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 525
Wyświetleń: 6090

...Prawo międzynarodowe gospodarcze – dziedzina, gałąź prawa jako strefa regulacji bądź dyscyplina wiedzy, dziedzina kompleksowa prawa istniejąca od starożytności; ma charakter kompleksowy, ponieważ łączy w sobie normy prawa międzynarodowego i normy prawa krajowego; normy stworzone przez podm...

Prawo międzynarodowe publiczne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 2520
Wyświetleń: 7658

...1. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego i społeczności międzynarodowej Treść prawa międzynarodowego oraz sposób jego stosowania zależy od właściwości społeczności międzynarodowej w ramach, której to prawo powstaje i działa. To stwierdzenie jest poprawne, do każdego systemu prawne...

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 4207

Podpisana w Wiedniu 22 maja 1969 r. i otwarta do podpisu 23 maja 1969 r. weszła wżycie 27 stycznia 1980r. Państwa-Strony niniejszej konwencji, - zważywszy na doniosłą rolę traktatów w historii stosunków międzynaro...

Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych - Karta Narodów Zjed...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1253

KONWENCJA WIEDEŃSKA O STOSUNKACH DYPLOMATYCZNYCH, sporządzona w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z dnia 8 września 1965 r.)   W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ podaje do powszechnej wiadomości:   W dniu 18 kwietnia 1961 r. zos...

Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 3339

Hubert Świętek Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym I Pojęcie sukcesji państw 1) Wg KW 78- art. 2- sukcesja państw oznacza zastąpienie jednego państwa przez inne w zakresie odpowiedzialności za międzynarodowe stosunki terytorium. * ale sukcesja w KW odnosi się tylko do traktatów międzypa...

Interpretacja umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3122

Interpretacja umowy międzynarodowej Istnieją trzy koncepcje na temat interpretacji umów międzynarodowych: szkoła subiektywistyczna - interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; szkoła obiektywistyczna (tekstualna) - interpretacja powinna zwracać uwagę na sa...

Przyczyny nieważności formalnej umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2562

Przyczyny nieważności formalnej umowy międzynarodowej Według konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów przyczynami nieważności formalnej są: przyczyny nieograniczonej nieważności formalnej: brak zdolności traktatowej, brak pełnomocni...

Inne źródła prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1505

§ 9 INNE ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 1. ORZECZNICTWO SĄDÓW MIĘDZYNARODOWYCH Sądy międzynarodowe nie są jedynie „ustami wymawiającymi słowa ustawy” , ponieważ oddziałują także na rozwój prawa poprzez precyzowanie i wyjaśnianie treści przepisów prawnych i kształtowanie poczucia prawnego w społecz...

Pytania do egzaminu z prawa międzynarodowego.

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2359

pytania z pmp 1 Trybunał dla Rwandy  A powołany przez Zgromadzenie Ogólne w 1994  B powołany przez Radę Bezpieczeństwa w 1993  C…  D żadna z powyższych  2 Prawo międzynarodowe prywatne  A jest działem pmp  B jego źródłem są ustawy  C jego źródłem są umowy  D jest częścią prawa krajowego  E jego pod...