Przyczyny nieważności formalnej umowy międzynarodowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przyczyny nieważności formalnej umowy międzynarodowej - strona 1 Przyczyny nieważności formalnej umowy międzynarodowej - strona 2

Fragment notatki:

Przyczyny nieważności formalnej umowy międzynarodowej
Według konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów przyczynami nieważności formalnej są:
przyczyny nieograniczonej nieważności formalnej:
brak zdolności traktatowej,
brak pełnomocnictw,
brak kompetencji;
przyczyna ograniczonej nieważności formalnej - brak rejestracji u Sekretarza Generalnego ONZ.
Przyczyny nieważności zasadniczej umowy międzynarodowej
Według konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów przyczynami nieważności zasadniczej są:
przyczyny nieważności bezwzględnej:
sprzeczność z ius cogens,
przymus:
wobec państwa,
wobec przedstawiciela państwa;
przyczyna nieważności względnej:
przyczyny o charakterze formalnym:
przekroczenie kompetencji,
przekroczenie pełnomocnictw;
wady oświadczeń woli: błąd, podstęp oraz przekupstwo.
Zawieszenie i wypowiedzenie umowy międzynarodowej
Zawieszenie stosowania umowy zwalnia strony umowy z obowiązku wypełniania jej postanowień we wzajemnych stosunkach w okresie zawieszenia; nie wpływa ono jednak na stosunki prawne ustanowione przez umowę między stronami. W okresie zawieszenia strony powinny powstrzymać się od działań, które mogą przeszkodzić wznowieniu umowy. Spowodowane ono może być:
naruszeniem umowy przez kontrahenta, niemożnością jej wykonania
zasadniczą zmianę okoliczności (klauzula rebus sic stantibus).
Zawieszenie powinno być przewidziane w umowie, innym porozumieniu między stronami lub przynajmniej nie zabronione. Nie może jednak być sprzeczne z przedmiotem i celem umowy. W umowach wielostronnych dwie lub więcej stron mogą zawiesić stosowanie umowy między sobą o ile nie utrudni to innym stronom korzystania z praw ani wykonywania obowiązków.
Wypowiedzenie umowy odbywa się zazwyczaj na warunkach przewidzianych w niej samej, określającej tryb tego procesu. W razie braku klauzuli wypowiedzenia - według części doktryny - jest ono niedopuszczalne, gdyż strony nie przewidziały takiej możliwości, a zatem nie chciały do niego dopuścić. Jednakże prawo do wypowiedzenia wynika z suwerenności państw i nie obejmuje tylko kilku rodzajów umów (np. traktaty pokoju czy umowy graniczne). Według konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów jest ono dopuszczalne tylko wtedy, gdy:
można ustalić, że strony zamierzały dopuścić taka możliwość,
charakter umowy na to pozwala.
Jeśli na skutek wypowiedzenia umowy wielostronnej liczba kontrahentów spadnie poniżej liczby niezbędnej do wejścia w życie, umowa wygasa jeśli sama tak stanowi. Często stosuje się ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz