Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2961
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym - wykład - strona 1 Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym - wykład - strona 2 Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Hubert Świętek
Zagadnienie sukcesji w prawie międzynarodowym
I Pojęcie sukcesji państw
1) Wg KW 78- art. 2- sukcesja państw oznacza zastąpienie jednego państwa przez inne w zakresie odpowiedzialności za międzynarodowe stosunki terytorium. * ale sukcesja w KW odnosi się tylko do traktatów międzypaństwowych i zawartych w formie pisemnej- co nie wpływa na ważność innych
- Wg Symonidesa- przejęcie praw i obowiązków w odniesieniu do określonego terytorium
***domniemanie ciągłości państw- państwo istnieje tak długo, dopóki z całą pewnością nie można stwierdzić jego upadku
2) -państwo poprzednik- państwo zastąpione
-państwo sukcesor- państwo zastępujące - nowo powstałe niepodległe państwo- państwo sukcesor, którego terytorium bezpośrednio przed datą sukcesji stanowiło terytorium zależne, za którego SM państwo poprzednik ponosiło odpowiedzialność
- data sukcesji- data zmiany władztwa terytorialnego 3) Zagadnienie sukcesji powstaje przy powstaniu lub zniknięciu państwa. - sukcesja to rezultat zmiany zwierzchnictwa terytorialnego nad:
*częścią (podmiot dotychczasowy zachowuje swe istnienie) (np. secesja części terytorium, uzyskanie niepodległości przez terytorium zależne, cesja między państwami, inkorporacja)= sukcesja częściowa
*całością określonego terytorium państwowego (dotychczasowy podmiot znika) (rozpad państwa lub zjednoczenie). = sukcesja całkowita - ale często trudno jest orzec, czy państwo poprzednik zniknęło czy nie- np. ZSRR czy JUG
4) Przedmiotem sukcesji mogą być: * terytorium- siłą rzeczy, bo sukcesja wiąże się ze zmianą zwierzchnictwa terytorialnego; jednak pojecie sukcesji nie obejmuje zmian terytorialnych sprzecznych z PM *umowy międzynarodowe, *zobowiązania i prawa pozatraktatowe (cywilne), *członkostwo w organizacjach międzynarodowych. 5) Ze względu na praktyczne znaczenie problemu w związku z dekolonizacją, od 1961 roku problemem sukcesji zajęła się Komisja Prawa Międzynarodowego - Wynikiem jej prac są dwie Konwencje: * Konwencja wiedeńska o sukcesji państwa w odniesieniu do traktatów z 1978 r (weszła w Zycie w 1996, 21 państw, Polska nie) i * Konwencja wiedeńska w odniesieniu do własności, archiwów i długów państwowych z 1983 r. (nie weszła w życie) * 1997- deklaracja zasad rządzących sukcesją w odniesieniu do obywatelstwa- nie zdołano przygotować projektu. 6) Sukcesja międzynarodowa jest stosunkiem miedzy 2 państwami i w żadnym razie nie może nastąpić w obrębie tego samego państwa (przy zmianie rządu czy ustroju- zachowana ciągłość) jako podmiotu PM oraz w stosunku do terytorium niczyjego- czyli Rosja Radziecka nie miała prawa odrzucić długów.

(…)

… państwa (przy zmianie rządu czy ustroju- zachowana ciągłość) jako podmiotu PM oraz w stosunku do terytorium niczyjego- czyli Rosja Radziecka nie miała prawa odrzucić długów. II Skutki sukcesji państw w zakresie umów międzynarodowych (typy sukcesji państw wyróżnione przez kW 78- opiera się głównie na tabula rasa i prawie wyboru)
1) Skutkami sukcesji traktatów jest ich wygasnięcie albo ewentualne…
… tabula rasa - nowe państwo uznaje, że nie jest związane żadnymi dawniejszymi umowami wielostronnymi metropolii; Podstawą jest to, że metropolia działała we własnym interesie a nie w interesie ludności. ( np. USA po uzyskaniu niepodległości, Am Łac, Polska 1918, Algieria, Górna Wolta) *teoria prawa wyboru - wybór umów jakie chce utrzymać w mocy. Czyni to nowe panstywo uprzywilejowanym, bo może dowolnie…
… ich nie dotyczyły, np. dotyczących broni jądrowej (zgodnie z KW)
* do ONZ zostały przyjęte (poza UKR i BIA), a nie kontynuowały członkostwo ZSRR. - Rosja uznała się za kontynuatorkę ZSRR, co uznały inne państwa oraz państwa WNP (nikt nie protestował)- przejęła wszystkie umowy na zasadzie ciągłości(nie- sukcesja). * ale zakres tych zobowiązań uległ jednak zmianie- bo Rosja nie może w pełni wykonywać zobowiązań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz