Prawo międzynarodowe publiczne - nieważność, wygaśnięcie, zawieszenie stosowania umów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - nieważność, wygaśnięcie, zawieszenie stosowania umów - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - nieważność, wygaśnięcie, zawieszenie stosowania umów - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE NOTATKI Z PODRĘCZNIKA - aut. Bierzanek, Symonides § 5 NIEWAŻNOŚĆ, WYGAŚNIĘCIE I ZAWIESZENIE STOSOWANIA UMÓW 1. NIEWAŻNOŚĆ UMÓW Umowa międzynarodowa musi spełniać pewne warunki przedmiotowe i podmiotowe, jeśli ich nie spełnia - jest nieważna. Wady umowy: - błąd (error) - stanowi on przyczynę nieważności umowy, jeśli dotyczy faktu lub sytuacji, istniejącej w czasie zawierania umowy i stanowiącej istotną podstawę zgody państwa na związanie się tą umową; jednak państwo nie ma prawa powołać się na błąd w celu unieważnienia swojej zgody, gdy własnym postępowaniem przyczyniło się do powstania błędu albo gdy okoliczności były takie, że powinno ono się liczyć z możliwością powstania błędu
- zastosowanie przymusu - użycie siły lub groźby jej użycia
* wobec przedstawiciela państwa - powoduje to, że zgoda na związanie się umową jest pozbawiona wszelkich skutków prawnych
* wobec państwa - stosowane w celu wymuszenia zgody na umowę, w prawie klasycznym nie wpływał na ważność umowy (przykład: traktaty pokojowe), obecnie obowiązuje zakaz użycia siły i stosowania groźby (zawarty w Karcie Narodów Zjednoczonych), a Konwencja Wiedeńska zawiera postanowienie: „Traktat jest nieważny, jeżeli jego zawarcie zostało spowodowane przez groźbę lub użycie siły”; istnieje także deklaracja przyjęta przez konferencję wiedeńską, która uroczyście potępia groźbę i stosowanie nacisku we wszelkiej postaci
- podstęp (dolus) - umyślne wprowadzenie w błąd; jeśli państwo zawarło w ten sposób umowę, może powołać się na podstęp w celu unieważnienia swojej zgody na umowę
- wykorzystanie przymusowej sytuacji - przekupienie - może być bezpośrednie albo pośrednie, państwu, którego zgoda na umowę była wyrażona w wyniku przekupienia jego przedstawiciela przez inne państwo, przysługuje takie samo prawo do wypowiedzenia umowy jak w przypadku podstępu.
Państwo w celu unieważnienia umowy NIE MOŻE powołać się na: - fakt, że jego zgoda na umowę wyrażona została z pogwałceniem przepisów jego prawa wewnętrznego dot. kompetencji zawierania umów (wyjątek: gdy pogwałcenie było oczywiste i dotyczyło przepisu prawa wewnętrznego o znaczeniu zasadniczym)
- fakty, jeśli po uzyskaniu wiadomości o nich albo zgodziło się wyraźnie na utrzymanie umowy w mocy, albo swoim zachowaniem pokazało, że należy uważać umowę za ważną (art. 45 Konwencji Wiedeńskiej)
Konwencja Wiedeńska - zawiera postanowienia dotyczące postępowania stosowanego w związku z nieważnością umowy, jej wygaśnięciem, wycofaniem się z niej lub zawieszeniem jej stosowania
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz