Wykład - Przyczyny i skutki nieważności traktatów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1673
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Przyczyny i skutki nieważności traktatów - strona 1 Wykład - Przyczyny i skutki nieważności traktatów - strona 2

Fragment notatki:

Przyczyny i skutki nieważności traktatów
Przyczyn nieważności  zamknięty katalog, wszystkie znajdują się w konwencji wiedeńskiej; domniemanie ważności traktatu (wzruszalne, ale tylko przez odwołanie do KW o PT).
Nieważność względna (możliwość podzielności traktatu)
Pogwałcenie normy prawa o zasadniczym znaczeniu z prawa wewnętrznego państwa-strony przez traktat
Szczególne ograniczenie pełnomocnictwa osoby negocjującej i wyrażającej zgodę na traktat, chyba że zostało to ograniczenie notyfikowane stronie negocjującej.
Błąd dotyczący faktu lub sytuacji, przyjętej przez państwo za istniejąco w momencie zawierania traktatu i będącej podstawą zgody na związanie się traktatem przez państwo. Jeśli państwo przyczyniło się do powstania błędy nie ma prawa powoływać się na nieważność.
Oszukańcza droga nakłonienia państwa do zawarcia traktatu przez stronę negocjującą.
Przekupstwo przedstawiciela państwa przez państwo negocjujące.
Nieważność bezwzględna (brak możliwości podzielności traktatu)
Czyny lub groźby skierowane ku przedstawicielowi państwa przez państwo negocjujące w celu zmuszenia go do zgody na traktat.
Groźba lub użycie sił wbrew prawu międzynarodowemu w stosunku do państwa przez państwo negocjując.
Sprzeczność z normą ius cogens
Strony nie mogą traktatem ustalić, że któraś z tych przyczyn w ich przypadku nie będzie obowiązywać.
Skutki nieważności:
Postanowienia nieważnego traktatu nie mają moc prawnej (traci moc prawną od momentu wejścia w życie).
Jeżeli na podstawie traktatu dokonano już jakieś czynności prawne:
Każda ze stron może zażądać od pozostałych, aby w miarę możliwości przywróciły sytuację sprzed traktatu.
Czynności dokonane w dobrej wierze na podstawie nieważnego traktatu nie są bezprawne.
Nieważność niestosuje się do strony, której można zarzucić oszustwo, przekupstwo lub przymus.
W przypadku sprzeczności z ius cogens:
Strony muszą usunąć wszystkie następstwa czynności dokonanych w oparciu o postanowienia sprzeczne i ius cogens.
Doprowadzić muszą swoje stosunki do zgodności z tą normą.
--
Odnosi się do nich część V KWPT w art. 42 - 72. Tamże uregulowano trzy zagadnienia odnośnie nieważności, wygaśnięcia i zawieszenia
problematyka istoty prawnej i zasad ogólnych dotyczących wymienionych 3 sytuacji
ich przyczyny
ich skutki prawne
Nieważność umów
przyczyny nieważności: niedopełnienie warunków umowy powoduje, iż umowa jest nieważna;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz