Nieważność traktatów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieważność traktatów - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Podstawa Skutek
Przesłanki
Naruszenie prawa wewnętrznego
Nieważność traktatu
Z zasady strona nie może się powoływać na postanowienia swojego prawa wewnętrznego, wyjątek: oczywiste pogwałcenie przepisów prawa wewnętrznego o zasadniczym znaczeniu dotyczących kompetencji do zawierania umów międzynarodowych.
Błąd Nieważność traktatu
Jeżeli błąd dotyczy faktu lub sytuacji, które państwo uznało za istniejące w momencie zawierania traktatu, a które stanowiły podstawę decyzji o związaniu się traktatem.
Oszustwo Nieważność traktatu
Jeśli państwo zostało nakłonione do zawarcia traktatu droga oszukańczego postępowania drugiej strony.
Przekupstwo
Nieważność traktatu
Przekupstwo przedstawiciela państwa przez inne państwo negocjujące.
Przymus Obligatoryjna nieważność traktatu
Wobec przedstawiciela państwa - czyny i groźby skierowane przeciwko niemu
Wobec państwa - groźba użycia siły zbrojnej lub tej siły użycie. Nie dotyczy tzw. szantażu ekonomicznego.
Ius cogens
Art. 53 KWPT
Obligatoryjna nieważność traktatu
Sprzeczność z istniejącą w chwili zawierania traktatu imperatywną normą powszechnego prawa międzynarodowego Ius cogens
Art. 64 KWPT Obligatoryjne wygaśnięcie traktatu
Jeżeli po wejściu w życie traktatu powstanie nowa norma ius cogens, traktat staje się nieważny i wygasa.
Zawarcie traktatu późniejszego
Wygaśnięcie / zawieszenie traktatu
Jeżeli nowy traktat został zawarty między wszystkimi stronami starego traktatu, dotyczył tego samego przedmiotu, a nie da się pogodzić postanowień nowego i starego traktatu. Naruszenie traktatu
Wygaśnięcie / zawieszenie traktatu
Istotne naruszenie traktatu przez drugą stronę - nieprzewidziane odrzucenie traktatu przez drugą stronę lub pogwałcenie postanowienia istotnego dla osiągnięcia przedmiotu i celu traktatu .
NIE DOTYCZY TRAKTATÓW O PRAWACH CZŁOWIEKA
Niemożność wykonywania traktatu
Wygaśnięcie / zawieszenie traktatu
Jeżeli niemożność wynika z trwałego zniknięcia lub zniszczenia przedmiotu traktatu. Nie można się powoływać, jeśli ta niemożność jest skutkiem naruszenia przez stronę zobowiązania międzynarodowego. Zasadnicza zmiana okoliczności
Wygaśnięcie / zawieszenie traktatu
Może być powoływana, jeżeli okoliczności, które się zmieniły stanowiły istotną podstawę związania się traktatem, lub na skutek tych mian zasadniczo zmienił się zakres obowiązków stron.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz