Prawo międzynarodowe

note /search

Wykłady prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 1974
Wyświetleń: 4578

ELEMENTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 05.10.2011 Literautura: Góralczyk, Sawicki - Prawo międzynarodowe publiczne -> bez rozdział 2, rozdział o międzynarodowym prawie gospodarczym Wykłady! Wszystkie zagadnienia są w sylabusie. Egzamin test wielokrotnego wyboru 20 pytań. Prawo międzynarodowe - zespół ...

Europejska Konwencja Praw Człowieka - Procedura skargi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1484

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA Procedura skargi (przed zmianami wynikającymi z Protokołu XIV do Konwencji) Możliwe są skargi: międzypaństwowa - art. 33 - niekoniecznie w obronie własnych obywateli, można ogólnie [ Irlandia v. UK - w obronie własnych obywateli, państwa skandynawskie v. Grecji...

Prawo międzynarodowe - wykłady

 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 1757
Wyświetleń: 4158

Ma 140 stron. Poruszone w niej są takie zagadnienia jak: pojęcie prawa międzynarodowego, cechy, struktura i charakter prawa międzynarodowego, historia prawa międzynarodowego, umowy międzynarodowe, międzynarodowe prawo lądowe i morza, współpraca międzynarodowa, międzynarodowe prawo lotnicze i kosmic...

Prawo Międzynarodowe - opracowane przykładowe - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1379

OPRACOWANE PYTANIA EGZAMINACYJNE PROF. SYMONIDESA (wersja 3 - sobota, 4 czerwca) mniej oczywiste skróty: UM - umowa międzynarodowa PC - prawa człowieka PW - prawo wewnętrzne OM - organizacje międzynarodowe 1. Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na PM (51-52) - zmiana rozumienia pojęcia suwe...

prawo międzynarodowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

MIĘDZYNARODOWE NORMY ORAZ ZALECONE METODY I ZASADY POSTĘPOWANIA Załącznik 13 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym Badanie wypadków i incydentów statków powietrznych Niniejsze wydanie zawiera wszystkie poprawki przyjęte przez Radę do 27 lutego 2001 roku, i od 1 listopada 2001 ...

Prawo międzynarodowe - skrypt - Społeczność krajowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 833

Jest to rozwinięcie skryptu `miedzynarody1' znalezionego w megapacku. Całkiem dokładne opracowanie slajdów z ewentualnymi uwagami i dopiskami wyniesionymi z wykładów. Za błędy i nieścisłości w skrypcie nie odpowiadam. Ale polecam leniwym. [E] to rzecz jasna uwagi dotyczące egzaminu. Nie uwzględniała...

Prawo międzynarodowe - skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1071

EUROPEJSKA KONWENCJA PRAW CZŁOWIEKA Procedura skargi (przed zmianami wynikającymi z Protokołu XIV do Konwencji) Możliwe są skargi: międzypaństwowa - art. 33 - niekoniecznie w obronie własnych obywateli, można ogólnie [ Irlandia v. UK - w obronie własnych obywateli, państwa skandynawskie v. Grecji...

Prawo międzynarodowe - skrypt z wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 2513

Ubi societas ibi ius - Gdzie społeczeństwo tam prawo. Każda ze społeczności - potrzebuje reguł normujących jej bytowanie Prawo międzynarodowe publiczne - prawo społeczności międzynarodowej Społeczność krajową (państwową) stanowią: zamieszkujący przestrzeń krajową ludzie - osoby fizyczne (oraz - o...

Środki podejmowane przez państwo dotknięte sprzecznym z prawem aktem i...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 420

Środki podejmowane przez państwo dotknięte sprzecznym z prawem aktem innego państwa. Działanie tego, kto odwet stosuje jest samo w sobie również sprzeczne z prawem, ale rozpatrywany jako odpowiedź na uprzednie działanie państwa obcego jawi się jako środek legalny. Sprawa amerykańskiego personelu dy...

Źródla prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 476

Źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu formalnym Dana wypowiedź normatywna np. „Zakazane jest używanie siły zbrojnej” albo „Kto zabija człowieka podlega karze” jest wiążąca, tzn. rodzi prawa i obowiązki dla adresatów o ile spełnione są pewne warunki. Jednym z tych warunków jest to, by dana wypow...