Wykłady prawo międzynarodowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 4158
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykłady prawo międzynarodowe - strona 1 Wykłady prawo międzynarodowe - strona 2 Wykłady prawo międzynarodowe - strona 3

Fragment notatki:

ELEMENTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO 05.10.2011
Literautura:
Góralczyk, Sawicki - Prawo międzynarodowe publiczne -> bez rozdział 2, rozdział o międzynarodowym prawie gospodarczym
Wykłady! Wszystkie zagadnienia są w sylabusie. Egzamin test wielokrotnego wyboru 20 pytań. Prawo międzynarodowe - zespół norm regulujących stosunki pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego. Sam termin pojawił się w XVIII w., w Polsce w XIX w., wcześniej posługiwano się ius gentium - prawo narodów.
Stosunki międzynarodowe w znaczeniu wąskim - stosunki pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi albo pomiędzy jednym a drugim podmiotem.
Stosunki międzynarodowe w znaczeniu szerokim - nie tylko stosunki pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi, ale także pomiędzy innymi podmiotami takimi jak osoby prywatne, osoby prawne, organizacje prywatne i inne podmioty. Relacje między prawem międzynarodowym a wewnętrznym:
Teoria monistyczna - system prawa międzynarodowego i wewnętrznego to jeden system prawny. W jego ramach wyróżniamy:
Monizm z prymatem prawa międzynarodowego - prawo międzynarodowe ma pierwszeństwo wobec prawa wewnętrznego - główny reprezentant Kelsen.
Monizm z prymatem prawa wewnętrznego - zakłada, że prawo wewnętrzne ma pierwszeństwo przed prawem międzynarodowym - główny reprezentant Hegl.
Teoria dualistyczna - system prawa międzynarodowego i wewnętrznego to odrębne systemy skuteczność prawa międzynarodowego jest transformowane w ramach wewnętrznego porządku prawnego w drodze transformacji zwykłej albo generalnej.
Transformacja zwykła - każdej formie prawa międzynarodowego wydaje się w drodze aktu wewnętrznego moc prawną.
Transformacja generalna - polega na tym, że w ramach prawa wewnętrznego funkcjonuje norma, która zapewnia skuteczność prawu międzynarodowemu. CECHY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO (w porównaniu do wewnętrznego Polski):
Brak ustawodawcy - w wewnętrznym polskim jest ustawodawca.
Równorzędność podmiotów - u nas nie ma, jest trójpodział władzy.
Brak zorganizowanego aparatu przymus - u nas jest. Norma prawa międzynarodowego nie posiada z reguły elementu sankcji.
Brak obowiązkowego sądownictwa, system jurysdykcji prawa międzynarodowego jest oparty na zgodzie podmiotów, każdy podmiot musi wyrazić zgodę na to by być sądzonym. Zgoda na poddanie się jurysdykcji sądu międzynarodowego może przybrać cztery formy:
podpisanie umowy międzynarodowej, która przewiduje kompetencje danego sądu wniesienie sporu pod jurysdykcję danego sądu przez strony sporu już po jego zaistnieniu uznanie sporu wniesionego przez druga stronę tzw. forum prorogatum złożenie jednostronnego oświadczenia o uznanie jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości składanego na ręce Sekretarza Generalnego ONZ


(…)

… i morze terytorialne, zamknięta linia brzegowa. Linia brzegowa - linia zbiegów w przypadku najdalszego odpływu, punkty najdalej wysunięte w morze w państwie archipelagowym. Obszary: zatoki - szerokość wpływu nie może przekroczyć 24 mil morskich, z wyjątkiem historycznym np. zatoki Lachem, jeśli przekracza 24 mile to linia, którą może wyznaczyć 24 mile morskie. Wody portów i ujścia rzek, sporny status red (z reguły zaliczane do morza terytorialnego). Państwo ma wyłączne zwierzchnictwo na tych wodach. b) morze terytorialne - 12 mil morskich - od linii początkowej wchodzą w skład państwa nadbrzeżnego, jurysdykcja ograniczona z prawo nieskremowanego przepływu. Statek musi być całkowicie wynurzony i państwo może zawiesić to prawo. Wody archipelagowe ograniczone linią archipelagową. Oprócz prawa nieskrępowanego przepływu oraz prawo przepływu archipelagowego szlakiem morskim (nie może być zawieszane, obejmuje również prawo przelotu, statki podwodne mogą być zanurzone, trzeba wyznaczyć trasy przejścia - w przypadku braku wynurzenia, państwa mogą korzystać ze szlaków żeglugi/przelotu). Polska ma maks. morze terytorialne. c) strefa przyległa - tworzy się w celu przeciwdziałaniu przepisów celnych, skarbowych…
… - 1996r. z siedzibą w Hamburgu. Został powołany do życia mocą Międzynarodowej Konwencji o Prawie Morza z 1982r.. Liczy 21 sędziów powoływanych na okres 9 lat. Zajmuje się rozpatrywanie sporów związanych z prawem morza. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - jest tworzony przez 3 organy: Trybunał Sprawiedliwości, Sąd oraz sądy wyspecjalizowane. Jest następcą Trybunał jest następcą ETS. Sąd…
… jest następcą Sądu I Instancji. Sądy wyspecjalizowany zamieniły izby wyspecjalizowane. Międzynarodowe sądy karne:
Typu norymberskiego - Międzynarodowy Trybunał Wojskowy tzw. Trybunał Norymberski - 1945r., do osądzenia sprawców zbrodni hitlerowskich. Kompetencje jego obejmowały zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko pokojowi. Trybunał Tokijski - powołany w celu osądzenia japońskich zbrodniarzy wojennych. Powstał w 1946r.. Kompetencje jego obejmowały zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko pokojowi. Stałe międzynarodowe sądy karne - a) Międzynarodowy Trybunał Karny - z siedzibą w Hadze. Funkcjonuje w oparciu o statut podpisany w Rzymie 17 lipca 1998r. Statut Trybunału wszedł w życie 1 lipca 2002r. dopiero…
… państwa III klasa akredytowany przy ministrze spraw zagranicznych Państwo przyjmujące musi wyrazić zgodę na danego przedstawiciela. Zgoda jest określona terminem agreement. Przedstawiciel musi złożyć list uwierzytelniający głowę państwa (I i II klasa), listy wprowadzające na listy MSZ - III klasa. I i II klasa - konieczna zgoda III klasa - wystarczy notyfikacja, że dana osoba obejmuje stanowisko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz