Idea sprawiedliwości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Idea sprawiedliwości - strona 1

Fragment notatki:


Idea sprawiedliwości powróciła podczas II wojny światowej. Osadzenie zbrodniarzy było jednym z celem wojny. Kluczowym dokumentem przyejtym w czasie II WŚ jest deklaracja moskiewska. Deklaracja z grudnia 1943 r. Deklaracja wszechmocarstw mówiących w imieniu społeczności miedzynarodowej. Ta deklracja zobowiązywała iż po wojnie dojdzie do wymierzenie sprawieldiwosci wobec zbrodniarzy. Mocarstwa potwierdzily tez te 2 tryby poniesienie odpowiedzialności - tryb krajowy jak tryb podstawowy, zbrodniarze mieli zostac odessani do tych panstw, w których dopusicil się zbrodni i tam mieli zostac osadzenie.Byl tez tryb miedz. - wobec tych których zbrodni nie daje się precyzyjnie zlokalizowac geograficznie zostana osadzeni wpsolna decyzja mocarstw. Kto wzdal ten dokument ? mocarstwa przemawiające w mieniu spoloecznosci miedzynarodowej. Wobec głównych zbrodniarzy zostalo do powolanai 2 trybunałów (reszta w porzadku karjowym) - na podstawie prozumienai londynskeigo z 8 sierpnia 1945 r. pwołano został międzynarodowy trybunał wojskowy (czyli trybunał norymberski). Na podstawie decyzji głównodowodzące sillami aliantów nadalekim wschodzie (mcARthur) 19 stycznie 1946 r. powołany został międzynarodowy trybunał wojskowy dla dalekiego wschodu, czyli trybunał tokijski. porozumienie lindyskie jest umowa miedzynarodowa, tokisjiki zostal powolany na podstawie proklamacji glownodowdzacego. Jednak wszelkie uchybienia tego trybunału tkijskiego zostaly konawlidowane poprzez podjecie współpracy z nim. Statuty tych trybunałów (a raczej norymberskiego) oraz wyroki tych trybunałów doprowadziły do ustalenia się pewnych zasad rządzących odpowiedzialnością jednostki i zasady te zostały sprecyzowane w 1951 r. w przyje™ym przez komisję prawa międzynarodowego dokumencie zatytułowanym „zasady prawa międzynarodowego” uznane przez statut i wyrok trybunału norymberskiego. Każdy kto dopuszcza się zbrodni przeciwko prawu międzynarodowemu ponosi za to odpowiedzialność i karę. 2 zasada - jeżeli prawo ewnetrzne nie przewiduje kary za popełnienie zbrodni międzynarodowych to ta okoliczność nie zwalnia od poniesienia odpowiedzilanosci osoby, która takiej zbrodni się dopuściła. Okreslenie krajowe nie ma zadnego znaczenia wobec definicji np. zbrodni miedzynarodowej. Jeżeli zbrodnie przeciw pawu miedzynarodowemu popełniła osoba dzialajaca jako głowa państwa lub funkcjonariusz publiczny, to ta okoliczność nie zwalnia od poniesienie odpowiedzialności i nie zmniejsza wymiaru kary. Ta zasada stanowi odejście od tej zasady aktu państwa ? Izba lordów - głowa państwa również ponosi odpowiedzialność jako indywidualny człowiek. 4 zasada - działąnie na rozkaz rządu lub przełożonego nie zwalnia od odpowiedzialności w płaszczyźnie prawa międzynarodowego. Lecz ta okolicznos mocze wpłynac na złagodzenie kary jeśli wymiaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. To z kolei odejście od teorii ślepych bagnetów (tj. że wykonawca rozkazu nie odpowiada). skutkiem Wolnosc sumienia w przypadku wykonywanai rozkazu mzoe być sprzeciw - jeżeli rozkaz ma doprowadzic do naruszenia praw innych, to można się sprzeciwic co do zasady. Kolejna zasada (tj. 5) - oskarżony, który popełnił zbrodnie międzynarodową ma prawo do bezstronnego i rzetelnego procesu. Obecnie ta zasada wymagac będzie stosowania standardow wynikających z okreslenia prawa do rzetelnego postępowania sadowego określonego w pakcie politycznym. Zbrodniami międzynarodowymi są zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne definiowane ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz