Prawo Międzynarodowe - opracowane przykładowe - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Międzynarodowe  - opracowane przykładowe -  pytania - strona 1 Prawo Międzynarodowe  - opracowane przykładowe -  pytania - strona 2 Prawo Międzynarodowe  - opracowane przykładowe -  pytania - strona 3

Fragment notatki:

OPRACOWANE PYTANIA EGZAMINACYJNE PROF. SYMONIDESA
(wersja 3 - sobota, 4 czerwca)
mniej oczywiste skróty:
UM - umowa międzynarodowa
PC - prawa człowieka
PW - prawo wewnętrzne
OM - organizacje międzynarodowe
1. Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na PM (51-52)
- zmiana rozumienia pojęcia suwerenności (zasada zwierzchnictwa narodowego i prawa narodów zamiast suwerenności monarchów)
- zasada nienaruszalności terytorium
- zasada nieinterwencji w sprawy wewnętrzne innych państw
Najważniejszym dokumentem była Deklaracja Praw Narodów z 1793, gdzie znajdujemy takie postulaty jak:
- prawo do wojny w obronie własnej suwerenności
- zasada wolności żeglugi na rzekach wspólnych
- azyl dla przestępców politycznych
- pierwsze plebiscyty dotyczące przynależności państwowej spornego obszaru
2. Formy odpowiedzialności (152-54)
Rodzaje odpowiedzialnośći:
bezpośrednia- państwo za swoje własne działanie, własnych organów(rząd, głowa państwa, parlament, sądy)
Państwo zobowiązane do odszkodowania Odpowiedzialność za działanie organów wykonawczych- państwo odpowiada za czyny wchodzące w kompetencje org. Wykonawczych jak i w sytuacji kiedy funkcjonariusze przekraczają swoje kompetencje, jeśli działali w charakterze organu. Nie ponosi gdy przekroczenie było oczywiste. -Przedstawiciele dyplomatyczni- P. odpowiada za sprzeczne z kompetencją działania -Członkowie sił zbrojnych- w czasie wojny strona ponosi pełną odpowiedzialność
Za dział. Władzy ustawodawczej- w skutego działania lub zaniechania. P. odpowiada za samo uchwalenie ustawy sprzecznej ze zobowiązaniami mnr.
Za dział org sądowniczych- jeśli akty sądów są sprzeczne z P.M powstaje odpowiedzialność państwa. Niezależnie od tego czy działanie było świadome czy też nie.
Za dzał. Osób prywatnych- za szkody wyrządzone przez osoby, jeżeli wynikły one w skutek zaniechania czy tolerowania tego rodzaju działaj, nie zastosowanie przez państwo środków prewencyjnych lub nie ukaranie sprawców. pośrednia- za akty osób prywatnych. Odpowiedzialność polega na ukazaniu winnych i skłonieniu ich do naprawienia szkód. Zaniechanie tego może doprowadzić do przekształcenia z odp. Bezpśrednią
Formy:
Reparacja- naprawienie szkody w formie
Restytucji- przywrócenie poprzedniego stanu. W przypadku zniszczenia obiekty podlegającego zwrotowi występuje restytucja zastępcza
Odszkodowanie- Zapłacenie pewnej sumy, lub daniu ekwiwalentu. Wyłączone są tu szkody pośrednie, odszkodowanie powinno obejmować utracone odsetki (korzyści). P.M nie dopuszcza kar pieniężnych jako formy zadośćuczynienia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz