Kwestia hierarchii źródeł i hierarchii norm w prawie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kwestia hierarchii źródeł i hierarchii norm w prawie - wykład - strona 1 Kwestia hierarchii źródeł i hierarchii norm w prawie - wykład - strona 2 Kwestia hierarchii źródeł i hierarchii norm w prawie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

KWESTIA HIERARCHII ŹRÓDEŁ I HIERARCHII NORM W PRAWIE
W prawie wewnętrznym istnieje hierarchia źródeł prawa (w znaczeniu
formalnym):
Art. 188 Konstytucji:
Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją;
2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała
uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami.
W prawie międzynarodowym - jak już wielokrotnie podkreślaliśmy - nie ma
jednego dokumentu, który mógłby decydować o hierarchii źródeł prawa w podobny
sposób, jak czyni to Konstytucja RP w stosunku do źródeł prawa polskiego. Zatem
rozważając kwestię hierarchii źródeł prawa międzynarodowego, przeprowadzić należy
tzw. test derogacji. Wynika z niego, że:
- umowa może zmodyfikować normę zwyczaju międzynarodowego (na przykład
przy kodyfikacji prawa zwyczajowego):
Szerokość morza terytorialnego:
Przez stulecia państwa różnie wyznaczały szerokość swojego morza terytorialnego (m.in. zasada kuli armatniej), od XVIII wieku ustabilizowała się praktyka, w myśl której szerokość morza terytorialnego państwa nadbrzeżnego wynosi 3 mile morskie. W 1958 r. państwa zebrane na I Konferencji Prawa Morza w Genewie przyjęły Konwencję o morzu terytorialnym i strefie przyległej, w której rozszerzyły strefę morza terytorialnego do 12 mil morskich od linii podstawowej. Mimo że stronami konwencji było jedynie ok. 50 państw, to jednak w ciągu niecałych dwóch kolejnych lat wszystkie państwa nadbrzeżne świata rozszerzyły swoje strefy morza terytorialnego do wskazanych konwencją 12 mil.
- umowa może uchylić zwyczaj międzynarodowego (na przykład przy kodyfikacji
prawa zwyczajowego):
Jurysdykcja w przypadku zderzeń na morzu pełnym:
W pobliżu przylądka Sigri, 2.08.1926 roku doszło do kolizji statku Lotus płynącego pod banderą Francji z tureckim statkiem Boz-Kourt. W następstwie 8 marynarzy tureckich zginęło, a statek turecki zatonął. Statek Lotus dopłynął do Konstantynopola. Mimo protestów francuskiego charge d'affaires kapitan statku Lotus Dumond został aresztowany przez władze tureckie i oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci marynarzy i pasażerów tureckiego statku. Sąd turecki uznał swoją kompetencję i skazał go karę 8 dni pozbawienia wolności i karę grzywny. W trakcie postępowania rząd francuski protestował przeciwko zatrzymaniu kapitana żądając jego uwolnienia i przekazania sprawy jako jurysdykcyjnie jedynie właściwej, do sądu francuskiego. Działania tureckie i stanowisko Francji wywołały spór - dotyczący jurysdykcyjnej właściwości - który strony zgodnie poddały rozstrzygnięciu Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej. Trybunał stwierdził, że państwa w swym ustawodawstwie jak i praktyce akceptują możliwość sprawowania jurysdykcji karnej


(…)

… działalności militarnej i paramilitarnej USA przeciwko Nikaragui (Nikaragua vs USA, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 26 listopada 1986)
Nikaragua wniosła sprawę do MTS zarzucając USA naruszenie reguł traktatowych wiążących strony w relacjach wzajemnych tj., opisanych Kartą Narodów Zjednoczonych, podstawowych zasad prawa międzynarodowego: zasady zakazującej interwencji w sprawy wewnętrzne drugiego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz