Prawo międzynarodowe - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1645
Wyświetleń: 4046
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe - wykłady - strona 1 Prawo międzynarodowe - wykłady - strona 2 Prawo międzynarodowe - wykłady - strona 3

Fragment notatki:

Ma 140 stron. Poruszone w niej są takie zagadnienia jak: pojęcie prawa międzynarodowego, cechy, struktura i charakter prawa międzynarodowego, historia prawa międzynarodowego, umowy międzynarodowe, międzynarodowe prawo lądowe i morza, współpraca międzynarodowa, międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne, traktowanie cudzoziemców, ochrona praw człowieka. Ponadto: stosunki i służba dyplomatyczna, stosunki i służba konsularna, ONZ, organizacje wyspecjalizowane, sądownictwo międzynarodowe, środki odwetowe, pojęcie wojny,

ZAGADNIENIA OGÓLNE
POJĘCIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Prawo międzynarodowe - normy prawne, które wyrosły na podłożu stosunków międzynarodowych i są ich odbiciem.
Prawo międzynarodowe - jest zespołem norm regulujących stosunki między państwami → niepełna definicja
podmiot → państwo
funkcja → regulowanie stosunków międzynarodowych
Prawo międzynarodowe - zespół norm regulujących stosunki międzynarodowe w szerokim znaczeniu, tzn. stosunki miedzy państwami oraz państwami a innymi podmiotami (tzn. różnymi, niezależnymi od siebie i nie podlegającymi jakiejś wspólnej władzy państwowej podmiotami).
PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE A PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE
P.m. prywatne - prawo wewnętrzne poszczególnych państw → zespół norm wskazujących na system prawny właściwy do zastosowania w dany+m przypadku (normy kompetencyjne/kolizyjne).
NAZWA P.M.
prawo międzynarodowe publiczne
prawo narodów → naród jako synonim państwa
Law of Nations , droit des gens , Völkerrecht .
FUNKCJE (PRZEDMIOT) PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
Najważniejsze zadania:
utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
tworzenie reguł współpracy państw
Regulowanie stosunków zewnętrznych państw:
określa sytuację państwa w stosunku do innych państw (tzw. prawa zasadnicze)
ustala ogólne zasady postępowania (np. zasada nieagresji)
reguluje konkretne stosunki miedzy państwami
ustala formy wzajemnych stosunków (min. prawo konsularne, dyplomatyczne)
reguluje zasięg terytorialny państw
ustala reguły postępowania na obszarach nie podlegających niczyjej władzy (np. przestrzeń kosmiczna)
Oddziaływanie na stosunki wewnętrzne państw:
coraz szerszy zasięg koniecznej regulacji (związany głównie z postępem technicznym, internacjonalizacją, globalizacją), np. kwestie ochrony środowiska, komunikacji.
konieczność uregulowania w prawie wewnętrznym takich spraw jak immunitet dyplomatyczny
normy dotyczące praw człowieka, pracownika i in.
sposób oddziaływania na stosunki wewnętrzne → brak bezpośredniego regulowania, chyba że umowa coś takiego wprowadza (np. prawo UE)
STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE (= OBRÓT MIĘDZYNARODOWY)
Stosunki międzynarodowe - szerokie znaczenie - stosunki społeczne (międzyludzkie) przekraczające granice jednego państwa. Uczestnicy to: państwa i organizacje nie podlegające władzy → stosunki o charakterze jakby urzędowym
stosunki międzynarodowe
osoby fizyczne i osoby prawne → stosunki nie mające charakteru urzędowego
Obrót międzynarodowy - całokształt stosunków utrzymywanych przez podmioty prawa międzynarodowego.
Polityka międzynarodowa ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz