Wykład - podmioty prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - podmioty prawa międzynarodowego - strona 1 Wykład - podmioty prawa międzynarodowego - strona 2 Wykład - podmioty prawa międzynarodowego - strona 3

Fragment notatki:

PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO
UWAGI OGÓLNE
kwestia sporna - czy prócz państw są też inne rodzaje podmiotów p.m.? → różne teorie:
nie + ewentualne wyjątki, np. Stolica Apostolska;
(przeważa) tak, np. strony wojujące, org. m., jednostki;
MTS w opinii doradczej w spr. odszkodowań w służbie ONZ z 1949 r. uznał: „Podmioty prawa, w systemie prawnym, niekoniecznie są identyczne co do zakresu ich praw; ich charakter zależy od potrzeby wspólnoty. Rozwój p.m. w ciągu jego historii odbywał się pod wpływem wymo­gów życia m., a stopniowy wzrost zbiorowych działań państw sprawił już, że pojawiły się przykłady działania wykonywanego w płaszczyźnie międzynarodowej przez pewne podmioty, które nie są państwami”;
brak definicji podmiotów p.m. w prawie, ale istnieje tendencja do wprowadzania tego pojęcia do aktów prawnych, np. art. 3 KW;
teoria podmiotowości prawnomiędzynarodowej - podmiotem p.m. jest ten, kto posiada prawa i obowiązki wynikające bezpośrednio z p.m.. Zazwyczaj podmiot posiada też zdolność do działania (czyli zdolności do wywoływania skutków prawnych przez swoje działanie, a wg. Klafkowskiego zdolność prawna jest warunkiem istnienia zdolności do działania;
krąg tych podmiotów to kategoria historyczna (tzn. zmienna w czasie);
podział (rodzaje) podmiotów p.m.(wg. C. Berezowskiego)


zorganizowane
niezorganizowane (jednostki)


terytorialne
bezterytorialne (np. org. m.)

suwerenne
niesuwerenne
(np. państwa)

trwałe
czasowe
np. Andora, Monako, kiedyś Wolne Miasto Gdańsk
np. strona wojująca
tylko państwa są pełnymi podmiotami p.m., a wszystkie inne są niepełnymi i pochodnymi, niesuwerennymi podmiotami
PAŃSTWO
Pojęcie i istota państwa
Pojęcie państwa
państwo to suwerenna organizacja terytorialna → wskazanie na 3 elementy:
określone terytorium;
ludność zamieszkująca to teryto­rium;
władza (rząd), która ma charakter władzy najwyższej, tj. suwerennej;
wg Konwencji o prawach i obowiązkach państw istotnym elementem jest też zdolność do utrzymywania stosunków z innymi państwami;
spór teoretyczny - na czym polega istota państwa? - decydujący element: suwerenność władzy państwowej, dlatego nie można mówić o państwach zależnych; ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz