Delimitacja

note /search

Kryteria delimitacji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

Kryteria delimitacji: Zgodność z granicami subregionalnych jednostek podziału terytorialnego...

Delimitacja usług

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia usług
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2373

Delimitacja obszarów oddziaływania placówek i ośrodków usługowych. Pola przestrzeni obsługi...

Istota rozwoju regionalnego

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy geografii ekonomicznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1085

przestrzennej. Brak jest powszechnie akceptowanych i jednoznacznych kryteriów delimitacji regionów. Korenik...

Wykład - Granice państwa

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1533

między dwoma państwami wraz z naniesieniem jej na mapę - delimitacja. Dokonuje jej zazwyczaj dwustronna komisja...

Region turystyczny - omówienie

  • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
  • Geografia turystyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

DELIMITACJI (WYDZIELENIE< WYRÓŻNIENIE) REGIONU TURYSTYCZNEGO Atrakcyjność terenu pod względem zróżnicowania...