Wykład - Delimitacja wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Delimitacja wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego - strona 1

Fragment notatki:

Delimitacja wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego
Art. 74 Delimitacja wyłącznej strefy ekonomicznej między państwami, których wybrzeża leżą naprzeciw siebie lub sąsiadują ze sobą:
Delimitacja wyłącznej strefy ekonomicznej między państwami, których wybrzeża leżą naprzeciw siebie lub sąsiadują ze sobą, następuje w drodze umowy na podstawie prawa międzynarodowego w rozumieniu artykułu 38 Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, w celu osiągnięcia rozwiązania opartego o zasadę słuszności.
Jeżeli w rozsądnym czasie nie uda się zawrzeć umowy, zainteresowane państwa korzystają z procedur przewidzianych w części XV.
Do czasu zawarcia umowy przewidzianej w ustępie 1 zainteresowane państwa podejmą wszelkie starania, w duchu zrozumienia i współpracy, aby doprowadzić do zawarcia tymczasowych układów o charakterze praktycznym oraz aby w takim okresie przejściowym nie utrudniać ani nie udaremniać zawarcia ostatecznej umowy. Układy takie nie powinny przesądzać ostatecznej delimitacji.
Jeżeli istnieje umowa obowiązująca zainteresowane państwa, to zagadnienia dotyczące delimitacji wyłącznej strefy ekonomicznej są rozstrzygane zgodnie z postanowieniami takiej umowy.
--
Deliminacja - ustalenie biegu granic na mapie, dot. granic lądowych, rzecznych, morskich, powietrzno kosmicznych.
Wyłączna strefa ekonomiczna - do 200 MM od linii podstawowej
Szelf kontynentalny - do 200 MM, w szczególnych wypadkach do 350 MM
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz