Kryteria delimitacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kryteria delimitacji - strona 1

Fragment notatki:

Kryteria delimitacji: Zgodność z granicami subregionalnych jednostek podziału terytorialnego (wielkość jednostek adekwatna do wielkości państw - Polski i Niemiec)
Zgodność z zasadami UE, dotyczącymi delimitacji obszarów wsparcia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (cel 3 polityki spójności) Polsko-niemiecki obszar przygraniczny składa się z jednostek NUTS3, które: Przylegają do polsko-niemieckiej granicy państwowej
Nie przylegają do polsko-niemieckiej granicy państwowej, ale graniczą wyłącznie z przygranicznymi jednostkami NUTS3 Meklemburgia-Pomorze Przednie Reforma podziału na powiaty (2011): Zmniejszenie liczby powiatów do 6
Zmniejszenie liczby miast do 2 Położenie polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego w układzie jednostek fizyczno-geograficznych Polsko-niemiecki obszar przygraniczny charakteryzuje się pewną symetrią w układzie Polska - Niemcy. Granica polsko-niemiecka jest osią symetrii polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego. Polega to na podobieństwie cech fizycznych obu obszarów, podobieństwie ludnościowym i gospodarczym. Prowincje fizyczno-geograficzne: Pobrzeża Południowobałtyckie
Pojezierza Południowobałtyckie
Niziny Środkowopolskie
Niziny Sasko-Łużyckie
Sudety z przedgórzem sudeckim Parki narodowe i krajobrazowe: Parki narodowe (Woliński, Drawieński, Ujście Warty, Karkonoski)
Parki krajobrazowe (Dolina Dolnej Odry, Cedyński, Puszcza Bukowa, Iński, Barlinecko-Gorzowski, Ujście Warty, Pszczewski, Łagowski, Gryfiński, Łuk Mużakowa, Doliny Bobru, Rudawski) Położenie obszaru przygranicznego w sferze układu transportowego Położenie komunikacyjne jest bardzo korzystne. Autostrady i linie kolejowe przecinają granice, do tego droga ekspresowa S3 wzdłuż granicy.
Położenie polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego na tle struktur terytorialno-administracyjnych Województwa, powiaty, podregiony. Polska jest państwem unitarnym (wszędzie administracja publiczna działa w ten sam sposób i podlegają tym samym przepisom). W Niemczech są landy, które mają nieco inny charakter niż polskie województwa. Systemy osadnicze i charakterystyka ludnościowa polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego Polska część obszaru przygranicznego jest słabo zaludniony w porównaniu z innymi częściami Polski. Pewnym wyjątkiem jest podregion jeleniogórski. Poziom urbanizacji (udział ludności miejskiej w liczbie ludności ogółem) jest wysoki na polskim obszarze przygranicznym. Największe skupiska ludności to Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Legnica i Jelenia Góra. W Niemczech kluczowym miastem jest Berlin. Kolejne miasta to Cottbus, Goerlitz i Schwedt.

(…)

… ludności to Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Legnica i Jelenia Góra. W Niemczech kluczowym miastem jest Berlin. Kolejne miasta to Cottbus, Goerlitz i Schwedt. Struktura naturalna
Przyrost naturalny jest na poziomie zerowym. Przyrost liczby ludności (saldo migracji wewnętrznych) związany jest z położeniem dużych miast. Temu towarzyszy suburbanizacja - ludność z miasta przenosi się do gmin…
… poziom życia społeczno-gospodarczego na polskim obszarze przygranicznym. Niemcy wschodnie są słabiej rozwinięte niż część zachodnia. Usługi rynkowe - nastawione na zysk.
Usługi nierynkowe - usługi publiczne są kapitałochłonne (administracja, opieka zdrowa)
Rynek pracy
Wysoki poziom bezrobocia w zachodniej części Polski. Kryzysowy obszar w województwie zachodniopomorskim (powiat stargardzki, łobeski…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz