Wykład - Granice RP z perspektywy prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Granice RP z perspektywy prawa międzynarodowego - strona 1 Wykład - Granice RP z perspektywy prawa międzynarodowego - strona 2

Fragment notatki:

Granice RP z perspektywy prawa międzynarodowego
Problem kształtowania się granicy zachodniej:
uchwały konferencji poczdamskiej z 2 VIII 1945  przyrost terytorialny dla polski na Zachodzie i Północy, ostateczna delimitacja w traktacie pokojowym
1950-1951 umowy Polski z NRD dot. delimitacji i demarkacji granic na Odrze i Nysie Łużyckiej (układ zgorzelecki z 1950 r.) kwestionowanie ostateczności granic przez RFN, które nie uznawało NRD
Układ o podstawach normalizacji stosunków w Europie 1970  celem było uznanie granicy zachodniej Polski, zgodnie z przebiegiem ustalonym w uchwałach poczdamskich
Wniosek  polityczne ustalenie granic w uchwałach poczdamskich, a delimitacja dopiero w 1970 r. (niektóre państwa nieuznawany NRD, jednak fakt nie uznania nie wpływa na zdolność traktatową podmiotu, Uchwały poczdamskie mogą być uznane jako traktat - nazwa nie przesądza o skutkach prawnych)
1990 r. podpisano polsko-niemiecki traktat potwierdzający granicę zachodnią, a w 1991 r. traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.
Kształtowanie się granicy wschodniej:
granica na Linii Curzona  delimitacja w 1945, a demarkacja zakończyła się w 1947
ostateczne ukształtowanie się granic  rozgraniczenie wód terytorialnych w Zatoce Gdańskiej w 1958 r., rozgraniczenie morza terytorialnego, stref ekonomicznych szelfu kontynentalnego na Morzu Bałtyckim w 1985 r.
w wyniku dezintegracji ZSRR Polska graniczy z Ukrainą, Litwą, Rosją, Białorusią
umowa o współpracy transgranicznej z 1992 r. oraz porozumienie o współpracy z Obwodem Kaliningradzkim
stosunki graniczne z Litwą reguluje umowa 1996 r. - administracja granicy, readmisja, ochrona środowiska, szkody transgraniczne
stosunki graniczne z Ukrainą reguluje umowa z 1993 r. - problemy z administrowaniem granicy (odprawy celne), od 2003 r. obowiązek wizowy
Kształtowanie się granicy południowej
stosunki polsko-czechosłowackie - wytyczenie granicy w 1955 r. a ostateczna demarkacja w 1958 r. (zmiany ze względów społecznych i gospodarczych)
1986 umowa trójstronna - Polska, NRD, Czechosłowacja
po rozwiązaniu Czechosłowacji w 1992 - stosunki reguluje umowa z Czechami i Słowacją z 1995 r. podział granicy z Czechami - problemy techniczne związane z wyrównaniem granicy, podzielenie gospodarstw rolnych między dwa kraje.
--
Kształtowanie się granic Polski po drugiej wojnie światowej.
1. Granica wschodnia.
Granica polsko-radziecka. Została ukształtowana w wyniku umowy poczdamskie, oraz jałtańskiej z 11 lutego, 1945r. gdzie ustalono, że powinna przebiegać wzdłuż linii Curzona z odchyleniami od 5-8 km na korzyść Polski i potwierdzono to umową dwustronną z 16 sierpnia 1945r.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz