Kształtowanie się granic Polski po 1945 - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kształtowanie się granic Polski po 1945  - omówienie - strona 1 Kształtowanie się granic Polski po 1945  - omówienie - strona 2 Kształtowanie się granic Polski po 1945  - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

HISTORIA SPOŁECZNA POLSKI
KSZTAŁTOWANIE SIĘ GRANIC POLSKI PO ROKU 1945
Koniec wojny w Europie - 08.05.1945
Przygotowania do konferencji pokojowej w sprawie ustalania nowych granic państw
Granica Wschodnia Polski - ustalona w 1943 podczas konferencji w Teheranie; miała zostać wytyczona według linii Curzona, jednak strony polskiej nie zapytano o zdanie; PKWN zastosował się do nich, w lipcu 1944 ustalił przebieg tej granicy a została potwierdzona na konferencji w Jałcie w 1945
Teheran - Churchill chciał przekazać polskie w zamian za utracone ziemie wschodnie: obszaru Prus Wschodnich i terenów niemieckich na zachodzie po linię Odry. Stalin poparł ten projekt z wyłączeniem rejonu Królewca w Prusach Wschodnich, który chciał przyłączyć do ZSRR. Decyzji ostatecznej jednak nie podjęto, ponieważ wojna z Niemcami jeszcze trwała.
Churchill Namawiając usilnie Mikołajczyka do przyjęcia linii Curzona na wschodzie, wielokrotnie obiecywał mu pomoc w przesunięciu granicy zachodniej Polski do linii Odry i Nysy
Po stronie polskiej nie było jedności jeżeli chodzi o podział ziem
Ideę przesunięcia granicy zachodniej państwa nad Odrę i Nysę propagowali politycy wywodzący się z szeroko rozumianego obozu narodowego (endecja). W łonie rządu działało Biuro Prac Kongresowych z M. Seydą na czele, które rozwijało ten postulat. W łonie Delegatury Rządu na Kraj działało Biuro Ziem Zachodnich. Postulowano przesunięcie granicy zachodniej na linię Odra - Nysa Łużycka. Inspiratorem tych poczynań była działająca od jesieni 1939 r. konspiracyjna organizacja pod nazwą "Ojczyzna" (Omega). Z inicjatywy "Ojczyzny" utworzono Biuro Studiów, które jesienią 1944 r. przekształcono w Instytut Zachodni. Kierował nim prof. dr Zygmunt Wojciechowski (1900 -1955).
Polacy nie chcieli kompromisu z ZSRR; gotowi byli nawet na podjęcie wojny z ZSRR o zachowanie granicy wschodniej jednak Churchill powiedział, że Polacy muszą znaleźć wyjście na porozumienie z ZSRR
Mikołajewicz nie potrafił podjąć decyzji, dlatego wolał ustąpić ze stanowiska szefa rządu
Rząd stracił zdolność do zawierania kompromisu
Premier Arciszewski stwierdził, że nie zgadza się na odstąpienie ziem wschodnich, ani na przejęcie ziem zachodnich; chciał przejąć Prusy Wschodnie
Minister Eden, w toku do przygotowań do konferencji jałtańskiej stwierdził, że chcieli nam dać zachodnie ziemie aż po Odrę, jednak nie chciał on przychylać się do lubelskich polaków, tak jak p. Mikołajczykowi aby należycie załatwić kwestię polską
Postulaty Rządu Tymczasowego w pełni popierały tylko ZSRR, Polaków nie pytano o opinię, a Na konferencji jałtańskiej trudno było podjąć ostateczna decyzję
Według konferencji jałtańskiej Polska powinna uzyskać stosowny przyrost terytorialny na północy i zachodzie; ostateczną decyzję w sprawie granicy zachodniej odroczono do konferencji pokojowej


(…)

… z Teheranu i Jałty, że Polacy zasiedlają ziemie opuszczone przez ludność niemiecką, że bez ludności polskiej ziem tych nie dałoby się zagospodarować.
Natomiast Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej postulował do sygnatariuszy Jałtańskich, żeby mocarstwa przyznały Polsce administrowane i zaludnione przez nią obszary poniemieckie. Odwoływano się do argumentacji historycznej, etnicznej, ekonomicznej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz