Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992- opracowanie - strona 1 Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992- opracowanie - strona 2 Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Granica wschodnia Polski w latach 1939-1992
Zaleszczyki od 1376r do 1772r miasto w granicach I RP, od 1917 do 1939r w granicach II RP. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1340r.
TRÓJSTYK GRANICZNY:
Polska posiada 6 trójstyków. W tym na granicy z Ukrainą i Białorusią:
Polska - Litwa - Białoruś na rzece Marycha niedaleko Stanowiska (gmina Giby);
Polska - Białoruś - Ukraina na Bugu pod Włodawą (Orchówek);
Polska - Ukraina - Słowacja na szczycie Krzemieniec.
Delimitacja, określenie i wytyczenia granicy państwa na podstawie umowy międzynarodowej. Demarkacja - wyznaczenie granicy w terenie.
POLSKA PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ:
Powierzchnia przed 1939r - 388 634km2
Długość granic
Granice z sąsiednimi państwami wg długości
z Niemcami - 1912 km
z ZSRR - 1412 km
z Czechosłowacją - 984
z Litwą 507
z Rumunią 349
z Wolnym Miastem Gdańsk - 121
z Łotwą 109
granica morska 71 (z Mierzeją Helską 140)
Po 1945r łączna granica wschodnia liczy 1058 km.
Polska w nowych granicach liczyła 312,667 km2.
Stanowiło to o 77 tys km2 mniej od obszaru sprzed 1 września 1939r.
Terytorium Polski 322575 km2 w tym:
obszar lądowy 311889 km2
morskie wody wewnętrzne 2004 km2
morze terytorialne 8692 km2
Podczas konferencji w Teheranie w 1943 roku Churchill, Roosvelt i Stalin byli zgodni, że zagarnięte przez Sowietów jesienią 1939 roku polskie ziemie wschodnie staną się ich własnością. Jednocześnie postanowiono, że Polska otrzyma rekompensatę terytorialną kosztem Niemiec przez przesunięcie zachodnich granic do linii Odry.
6 lutego 1945r. podczas konferencji jałtańskiej Stalin zakomunikował Roosveltowi i Churchillowi, że rząd sowiecki widzi zachodnią granicę Polski wzdłuż linii Odra- Nysa.
Stalin uważał, że "zachodnia granica Polski przebiegać powinna wzdłuż tej zachodniej Nysy i prosi Roosvelta i Churchilla o wsparcie w tej sprawie". Zachodni alianci zmienili jednak zdanie w tej kwestii. Zdecydowanie podali w wątpliwości przesunięcie polskiej granicy zachodniej na linię Odry i Nysy Łużyckiej, żądając jednocześnie korzystnych dla Polski poprawek linii Ribbentrop - Mołotow na jej południowym odcinku. Chodziło o Lwów i Borysław wraz z zagłębiem naftowym.
Natrafili jednak na twardy opór Stalina. Ostatecznie potwierdzili przebieg wschodniej granicy wzdłuż zmodyfikowanej linii Ribbentrop-Mołotow (Białystok i Łomża)
Konferencja poczdamska (17 lipca 1945-2 sierpnia 1945) w Poczdamie z udziałem przywódców koalicji antyhitlerowskiej: prezydenta USA Harry'ego Trumana, który zastąpił zmarłego w kwietniu Franklina Delano Roosvelta, premiera Wlk Brytanii Winstona Churchilla, którego w trakcie konferencji zastąpił od 29 lipca nowy premier Clement Attlee, i przywódcy ZSRR Józefa Stalina.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz